Maliye Müfettişleri Maaşları 2024-2025 Güncel

Maliye Müfettişi Maaşları 2023

Maliye müfettişi, kamu idaresinin mali denetimini yapan, vergi kanunları ve mevzuatı çerçevesinde vergi denetimi yapan, mali suçların önlenmesi ve tespiti için çalışmalar yapan, mali konularda danışmanlık ve rehberlik hizmeti veren bir meslek grubudur. Maliye müfettişlerinin maaşları, aldıkları eğitim, deneyimleri, görev yaptıkları kurum ve unvanlarına göre değişiklik gösterebilir.

2023 Maliye Müfettişi Maaş Tablosu

Kadro Maaş
Müfettiş Yardımcısı 21.180 TL – 26.480 TL
Müfettiş 30.570 TL – 38.210 TL
Kıdemli Müfettiş 38.670 TL – 48.330 TL
Başmüfettiş 48.330 TL – 68.550 TL

Maliye Müfettişi Maaşlarını Etkileyen Faktörler

Maliye müfettişi maaşlarını etkileyen faktörler şunlardır:

 • Eğitim: Maliye müfettişliği için üniversitelerin dört yıllık İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden, Hukuk Fakültelerinden veya Mühendislik Fakültelerinden mezun olmak gerekir. Müfettiş yardımcılığı sınavına giren adayların, bu üniversitelerden mezun olmaları ve KPSS’den en az 70 puan almaları gerekir.
 • Deneyim: Maliye müfettişliği, deneyim gerektiren bir meslektir. Müfettiş yardımcılığı sınavını kazanan adaylar, müfettiş yardımcısı olarak görev yaparlar. Müfettiş yardımcılığı dönemindeki performansları ve başarıları, müfettişlik kadrosuna atanmaları için belirleyici bir faktördür.
 • Görev Yeri: Maliye müfettişleri, Türkiye’nin her yerinde görev yapabilirler. Büyükşehirlerde görev yapan müfettişlerin maaşları, küçük şehirlerde görev yapan müfettişlerden daha yüksek olabilir.
 • Unvan: Müfettiş yardımcılığı döneminden sonra, müfettiş, kıdemli müfettiş ve başmüfettiş unvanlarına yükselmek mümkündür. Unvan yükselmesi, maaşları da olumlu yönde etkiler.

Maliye Müfettişi Olmak İçin Gerekli Şartlar

Maliye müfettişi olmak için aşağıdaki şartların sağlanması gerekir:

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak
 • Ağır hapis cezasından hükümlü bulunmamak
 • Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak
 • Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans programlarından mezun olmak
 • 2023 KPSS Lisans sınavından en az 70 puan almak

Maliye Müfettişi Olmak İçin Başvuru

Maliye müfettişi olmak için, Maliye Bakanlığı’nın her yıl açtığı müfettiş yardımcılığı sınavına girmek gerekir. Sınav, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamadan oluşur. Yazılı sınavda başarılı olan adaylar, sözlü sınava çağrılır. Sözlü sınavda başarılı olan adaylar, müfettiş yardımcısı olarak atanır.

Maliye Müfettişi Olmanın Avantajları

Maliye müfettişi olmak, birçok avantaja sahiptir. Bu avantajlar şunlardır:

 • Güvenli bir iş
 • Yüksek maaş
 • Toplumda saygın bir konum
 • Kariyer fırsatları

Sonuç

Maliye müfettişi, kamu idaresinde önemli bir yere sahip olan bir meslektir. Maliye müfettişlerinin maaşları, aldıkları eğitim, deneyimleri, görev yaptıkları kurum ve unvanlarına göre değişiklik gösterebilir. 2023 yılı itibariyle, mali müfettişlerin ortalama maaşı 37.300 TL civarındadır.


Yayımlandı

kategorisi