Malulen Emekli Maaşları 2024-2025 Güncel

Malulen emekli maaşları, çalışma gücünün en az %60’ını yitirmiş olan sigortalıların alabilecekleri bir sosyal güvenlik hakkıdır. Malulen emekli maaşları, prim ödeme gün sayısına, ödenen prime esas kazanca ve malullük oranına göre belirlenmektedir.

Malulen emeklilik şartları şu şekildedir:

 • Sigortalılık süresi: Sigortalılık süresi, sigortalının ilk defa sigortalı olduğu tarihten itibaren geçen süredir. Malulen emeklilik için gerekli sigortalılık süresi, sigortalının türüne göre değişmektedir.
  • 4/a (SSK) sigortalıları için sigortalılık süresi en az 1800 gündür.
  • 4/b (Bağ-Kur) sigortalıları için sigortalılık süresi en az 1800 gündür.
  • 4/c (Emekli Sandığı) sigortalıları için sigortalılık süresi en az 5 yıl 900 gündür.
 • Malullük oranı: Malullük oranı, sigortalının çalışma gücünün en az %60’ını yitirmiş olduğunun SGK tarafından tespit edilmesidir. Malullük oranı, sağlık kurulu raporu ile belirlenmektedir.
 • Sigortalılık süresi ve malullük oranı şartlarının birlikte sağlanması gerekmektedir.

Malulen emekli maaşı hesaplaması şu şekilde yapılır:

Malulen emekli maaşı = (Kişisel prim kazancı * Prim ödeme gün sayısı * Malullük oranı) / 3600

Kişisel prim kazancı, sigortalının prime esas kazanç tutarıdır. Prim ödeme gün sayısı, sigortalının toplam prim ödeme gün sayısıdır. Malullük oranı, sigortalının çalışma gücünün en az %60’ını yitirmiş olduğunun SGK tarafından tespit edilen oranıdır.

Malulen emekli maaşı, çalışma gücünün en az %60’ını yitirmiş olan sigortalıların yaşamlarını sürdürebilmeleri için önemli bir sosyal güvenlik hakkıdır. Malulen emekli maaşları, sigortalıların gelir kaybını telafi etmeyi ve yaşam standardını korumayı amaçlamaktadır.

Malulen emekli maaşları, aşağıdaki faktörlere göre değişebilir:

 • Prim ödeme gün sayısı: Prim ödeme gün sayısı arttıkça malulen emekli maaşı da artar.
 • Ödenen prime esas kazanç: Ödenen prime esas kazanç arttıkça malulen emekli maaşı da artar.
 • Malullük oranı: Malullük oranı arttıkça malulen emekli maaşı da artar.

Malulen emeklilik başvurusu, SGK il müdürlüklerine veya SGK internet sitesi üzerinden yapılabilir. Malulen emeklilik başvurusu ile birlikte, sağlık kurulu raporu ve diğer gerekli belgeler SGK’ya ibraz edilmelidir.

Malulen emekli maaşları, her ay düzenli olarak ödenmektedir. Malulen emekli maaşları, sigortalının veya hak sahibinin bankaya vereceği hesap numarasına yatırılmaktadır.

Malulen emekli maaşlarına zam, her yıl Ocak ve Temmuz aylarında yapılmaktadır. Zam oranları, enflasyon ve büyüme oranları dikkate alınarak belirlenmektedir.

Malulen emekli maaşları, aşağıdaki durumlarda kesilir:

 • Sigortalının çalışma gücünün %60’ını aşan bir şekilde iyileşmesi durumunda.
 • Sigortalının vefat etmesi durumunda.
 • Sigortalının başka bir sosyal güvenlik kurumundan yaşlılık, vazife malullüğü veya ölüm aylığı alması durumunda.

Malulen emeklilik, sigortalının çalışma gücünün en az %60’ını yitirmiş olması durumunda yararlanabileceği bir sosyal güvenlik hakkıdır. Malulen emekli maaşları, sigortalıların yaşamlarını sürdürebilmeleri için önemli bir destektir.

Malulen emekli maaşları hakkında daha fazla bilgi almak için SGK’nın internet sitesini ziyaret edebilir veya SGK’nın çağrı merkezini arayabilirsiniz.

İşte malulen emekli maaşlarına ilişkin bazı önemli bilgiler:

 • Malulen emekli maaşları, 2023 yılı için en düşük 7500 TL’dir.
 • Malulen emekli maaşları, 4/a (SSK), 4/b (Bağ-Kur) ve 4/c (Emekli Sandığı) sigortalılarının farklı şartları bulunmaktadır.
 • Malulen emekli maaşı hesaplaması, kişisel prim kazancı, prim ödeme gün sayısı ve malullük oranına göre yapılmaktadır.
 • Malulen emekli maaşları, her ay düzenli olarak ödenmektedir.
 • Malulen emekli maaşlarına zam, her yıl Ocak ve Temmuz aylarında yapılmaktadır.

Yayımlandı

kategorisi