Memur Maaşları Hesaplama 2024-2025 Güncel

2023 yılı memur maaşları, 1 Temmuz 2023 tarihinde yapılan zamlar ile birlikte yeniden belirlendi. Bu zamlar sonucunda, en düşük memur maaşı 6.777 TL’ye, en yüksek memur maaşı ise 12.691 TL’ye yükseldi.

Memur maaşlarının hesaplanmasında kullanılan formül şu şekildedir:

Memur Maaşı = Taban Aylığı + Ek Gösterge + Kıdem Aylığı + Makam Temsil Görev Tazminatı + Özel Hizmet Tazminatı + Ek Ödeme

Bu formülde yer alan terimlerin açıklamaları şu şekildedir:

  • Taban Aylığı: Memurların maaşlarının hesaplanmasında kullanılan en temel unsurdur. 2023 yılı için taban aylıklar, derece ve kademelere göre şu şekilde belirlenmiştir:
Derece | Kademe | Taban Aylık
------- | -------- | --------
1 | 1 | 3.578,95 TL
1 | 2 | 3.677,68 TL
1 | 3 | 3.776,41 TL
...
...
...
15 | 4 | 5.178,24 TL
15 | 5 | 5.276,97 TL
15 | 6 | 5.375,70 TL
  • Ek Gösterge: Memurların maaşlarına ek olarak ödenen bir tazminattır. Ek gösterge rakamları, görev ve sorumluluklara göre farklılık gösterir. 2023 yılı için ek göstergeler, derece ve kademelere göre şu şekilde belirlenmiştir:
Derece | Kademe | Ek Gösterge
------- | -------- | --------
1 | 1 | 800
1 | 2 | 1.000
1 | 3 | 1.200
...
...
...
15 | 4 | 2.200
15 | 5 | 2.400
15 | 6 | 2.600
  • Kıdem Aylığı: Memurların hizmet sürelerine göre ödenen bir tazminattır. Kıdem aylığı, her yıl için %1 oranında hesaplanır.

  • Makam Temsil Görev Tazminatı: Bakanlar, bakan yardımcıları, valiler, belediye başkanları, kaymakamlar, il ve ilçe müdürleri gibi üst düzey kamu görevlilerine ödenen bir tazminattır.

  • Özel Hizmet Tazminatı: Eğitim, sağlık, polis, jandarma gibi bazı meslek gruplarında çalışan kamu görevlilerine ödenen bir tazminattır.

  • Ek Ödeme: Memurların performanslarına göre ödenen bir tazminattır.

Örnek Hesaplama

Örneğin, 15. derece 1. kademe bir öğretmenin 2023 yılı maaşı şu şekilde hesaplanır:

Taban Aylık = 5.178,24 TL
Ek Gösterge = 2.200
Kıdem Aylığı = (25 yıl x %1) = 2.500 TL
Makam Temsil Görev Tazminatı = 2.000 TL
Özel Hizmet Tazminatı = 1.000 TL
Ek Ödeme = 3.000 TL

Memur Maaşı = 5.178,24 TL + 2.200 TL + 2.500 TL + 2.000 TL + 1.000 TL + 3.000 TL = 16.878,24 TL

Bu hesaplamaya göre, 15. derece 1. kademe bir öğretmenin 2023 yılı maaşı 16.878,24 TL’dir.

Maaş Hesaplama Programları

Memur maaşlarını hesaplamak için internette çeşitli programlar bulunmaktadır. Bu programlar, yukarıdaki formül kullanılarak maaş hesaplamalarını yapmaktadır. Bu programları kullanarak, kendi bilgilerinizi girerek maaşınızı hesaplayabilirsiniz.

Not: Memurlara yapılan zamlar, her yıl Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere iki kez yapılır. Bu zamlar, enflasyon oranına ve toplu sözleşmeye göre belirlenir.


Yayımlandı

kategorisi