Memur Maaşları Ne Kadar 2021 2024-2025 Güncel

2021 Memur Maaşları Ne Kadar?

Memur maaşları, Türkiye’de kamu kurumlarında çalışan kişilere ödenen maaşlardır. Memur maaşları, toplu sözleşme gereğince enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı olmak üzere iki bileşenden oluşur. 2021 yılı için memur maaşları, 2020 yılında gerçekleşen enflasyon oranı olan %14,6 oranında zamlandı. Buna ek olarak, memur sendikaları ile hükümet arasında yapılan toplu sözleşme görüşmelerinde, memur maaşlarına %3,2 oranında zam yapılmasına karar verildi.

En Düşük Memur Maaşı

2021 yılı için en düşük memur maaşı, 4.500 TL’dir. Bu maaş, aile yardımı ödeneği dahildir. Aile yardımı ödeneği, memurun çocuk sayısına göre değişiklik gösterir. Örneğin, iki çocuklu bir memurun aile yardımı ödeneği, 4.500 TL’nin %25’i olan 1.125 TL’dir. Bu durumda, iki çocuklu bir memurun maaşı, 4.500 TL + 1.125 TL = 5.625 TL olur.

Diğer Memur Maaşları

En düşük memur maaşı dışında, diğer memur maaşları da 2021 yılı için %14,6 oranında zamlandı. Bu zamla birlikte, aşağıdaki tabloda yer alan memur maaşlarına ulaşılmıştır.

Unvan 2020 Maaşı 2021 Maaşı
Doktor 8.000 TL 9.168 TL
Öğretmen 5.500 TL 6.223 TL
Polis 5.000 TL 5.730 TL
Mühendis 7.000 TL 8.042 TL
Avukat 6.500 TL 7.423 TL

Ek Zam

2021 yılı için memur maaşlarına ek zam yapılması da gündemdedir. Bu zam, enflasyon oranının üzerinde gerçekleşmesi durumunda, memur maaşlarında daha da artış yaşanmasına neden olacaktır.

Memur Maaşlarına Etki Eden Faktörler

Memur maaşlarına etki eden faktörler şunlardır:

  • Toplu sözleşme zammı: Memur ve hükümet arasında yapılan toplu sözleşme görüşmelerinde, memur maaşlarına her yıl belli oranda zam yapılması kararlaştırılır. Bu zam oranı, enflasyon oranından bağımsız olarak belirlenir.
  • Enflasyon oranı: Enflasyon oranı, memur maaşlarına uygulanan enflasyon farkının hesaplanmasında kullanılır. Enflasyon oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre tüketici fiyatlarındaki değişimi ifade eder.
  • Çalışma yılı ve hizmet süresi: Memur maaşları, çalışma yılı ve hizmet süresine göre artar.
  • Ünvan ve derece: Memur maaşları, ünvan ve dereceye göre de değişiklik gösterir. Daha yüksek ünvan ve dereceye sahip memurlar, daha yüksek maaş alır.

Sonuç

2021 yılı için memur maaşları, %14,6 oranında zamlandı. Bu zamla birlikte, en düşük memur maaşı 4.500 TL’den 5.625 TL’ye yükseldi. Diğer memur maaşları da benzer oranda zamlandı.


Yayımlandı

kategorisi