Microsoft PowerPoint Klavye Kısayolları (190 Adet)

Slayt ve sunum denilince dünyada akla ilk gelen yazılım  hiç şüphesiz Microsoft PowerPoint. Peki bu programın sunduğu avantajlardan yeteri kadar yararlandığınızı düşünüyor musunuz?

Örneğin PowerPoint programının klavye kısayol tuşlarını kullanıyor musunuz? Eğer hala denemediyseniz, neler kaçırdığınızın farkında bile değilsiniz demektir.

Çünkü PowerPoint programı yaptığınız her işi hızlandıran ve kolaylaştıran tam 190 tane harika klavye kısayoluna sahiptir. Aşağıdaki tabloda tüm bu kısayol tuşlarını ve görevlerini yani ne işe yaradıklarını görebilirsiniz.

1. Kısayollarla PowerPoint Sunusunu Göster

F5 Sunuma baştan başlayın.
N , Enter , Page Down , Right Arrow , Arrow down , / Space Bir sonraki animasyonu gerçekleştirin veya bir sonraki slayta geçin.
P , Sayfa Yukarı , Ok Sol , Ok Yukarı , / Geri tuşu Önceki animasyonu gerçekleştirin veya önceki slayta dönün.
Slayt Numarası + Enter Slayt numarasına gidin.
B / . Boş bir siyah slayt görüntüleyin veya boş bir siyah slayttan sunuya dönün.
W / , Boş bir beyaz slayt görüntüleyin veya boş bir beyaz slayttan sunuya dönün.
S Otomatik sunumu durdurun veya yeniden başlatın.
Esc /  Sunumu sonlandırın.
E Ekrandaki açıklamaları silin.
H Sonraki slayt gizliyse sonraki slayta gidin.
T Prova yaparken yeni zamanlamalar belirleyin.
Ö Prova yaparken orijinal zamanlamaları kullanın.
M Prova yaparken ilerlemek için bir fare tıklaması kullanın.
1 + Giriş İlk slayta dönün.
Ctrl + P Gizli işaretçiyi yeniden görüntüleyin veya işaretçiyi bir kaleme dönüştürün.
Ctrl + A Gizli işaretçiyi yeniden görüntüleyin veya işaretçiyi bir oka dönüştürün.
Ctrl + H İşaretçiyi ve gezinme düğmesini hemen gizleyin.
Ctrl + U İşaretçiyi ve gezinme düğmesini 15 saniye içinde gizleyin.
Üst Karakter + F10 Kısayol menüsünü görüntüleyin.
Sekme Slayttaki ilk veya sonraki köprüye gidin.
Üst Karakter + Sekme Slayttaki son veya önceki köprüye git.
köprü seçiliyken girin Seçili köprünün “fare tıklaması” davranışını gerçekleştirin.

2. Metin ve Nesnelerle Çalışın

Alt + Üst Karakter + Sol Ok Bir paragrafı ilerletin.
Alt + Üst Karakter + Sağ Ok Bir paragrafı indirgeyin.
Alt + Üst Karakter + Yukarı Ok Seçili paragrafları yukarı taşı.
Alt + Üst Karakter + Aşağı Ok Seçili paragrafları aşağı taşı.
Alt + Üst Karakter + 1 1. seviyeyi göster.
Alt + Üst Karakter + [ + ] Metni bir başlığın altına genişletin.
Alt + Üst Karakter +  Metni bir başlığın altına daraltın.
Shift + Sağ Ok Sağdan bir karakter seçin.
Shift + Sol Ok Soldan bir karakter seçin.
Ctrl + Üst Karakter + Sağ Ok Bir kelimenin sonuna kadar seçin.
Ctrl + Üst Karakter + Sol Ok Bir kelimenin başına kadar seçin.
Shift + Yukarı Ok Bir satır seçin.
Shift + Aşağı Ok Aşağıdan bir satır seçin.
Esc Bir nesne seçin (nesnenin içinde seçilen metinle).
İstediğiniz nesne seçilene kadar Sekme / Shift + sekme Bir nesne seçin (seçili bir nesne ile).
Giriş Bir nesne içindeki metni seçin (seçili bir nesne ile).
Ctrl + a (Slaytlar sekmesinde) Tüm nesneleri seçin.
Ctrl + a (Slayt Sıralayıcısı görünümünde) Tüm slaytları seçin.
Ctrl + a (Ana Hat sekmesinde) Tüm metni seçin.
Geri tuşu Soldan bir karakter silin.
Ctrl + Geri Al Soldaki bir kelimeyi sil.
Sil Sağdan bir karakter silin.
Ctrl + Sil Sağdaki bir kelimeyi silin.
Ctrl + X Seçili nesneyi kes.
Ctrl + C Seçili nesneyi kopyala.
Ctrl + V Kesilen veya kopyalanan nesneyi yapıştırın.
Ctrl + Z Son eylemi geri alın.
Ctrl + Y Son eylemi yeniden yapın.
Ctrl + Üst Karakter + C Yalnızca biçimlendirmeyi kopyalayın.
Ctrl + Üst Karakter + V Yalnızca biçimlendirmeyi yapıştırın.
Ctrl + Alt + V Özel yapıştır.

3. Temel Metin Gezinme ve Biçimlendirme

Ctrl + Üst Karakter + F Yazı tipini değiştirin.
Ctrl + Üst Karakter + P Yazı tipi boyutunu değiştirin.
Ctrl + Üst Karakter + ; Seçili metnin yazı tipi boyutunu artırın.
Ctrl + Üst Karakter + ; Seçili metnin yazı tipi boyutunu küçültün.
Sol Ok Bir karakter sola gitme.
Sağ Ok Bir karakter sağa gitme.
Yukarı ok Bir satır yukarı git.
Aşağı ok Bir satır aşağı git.
Ctrl + Sol Ok Bir kelime sola git.
Ctrl + Sağ Ok Bir kelime sağa git.
Son Satırın sonuna gitme.
Ev Satırın başına gitme.
Ctrl + Yukarı Ok Bir paragraf yukarı git
Ctrl + Aşağı Ok Bir paragraf aşağı git
Ctrl + End Metin kutusunun sonuna gitme.
Ctrl + Ana Sayfa Bir metin kutusunun başına gitme.
Ctrl + Enter Microsoft Office PowerPoint’te sonraki başlığa veya gövde metni yer tutucusuna gidin. Bir slayttaki son yer tutucuysa, bu, orijinal slaytla aynı slayt düzenine sahip yeni bir slayt ekler.
Üst Karakter + F4 Son Bul eylemini tekrarlayın.
Ctrl + F Bul iletişim kutusunu açın.
Ctrl + H Değiştir iletişim kutusunu açın.
Üst Karakter + F4 Son Bul eylemini tekrarlayın.
Sekme Tablodaki sonraki hücreye gitme.
Üst Karakter + Sekme Tabloda önceki hücreye gitme.
Aşağı ok Tabloda sonraki satıra gitme.
Yukarı ok Tabloda önceki satıra gitme.
Ctrl + Sekme Tablodaki bir hücreye sekme ekleyin.
Giriş Tabloda yeni bir paragraf başlatın.
sekme de sonunda son satırın Tablodaki tablonun altına yeni bir satır ekleyin.

4. Yazı Tiplerini ve Biçimlendirmeyi Değiştirin

Ctrl + Üst Karakter + F Yazı tipini değiştirmek için Yazı Tipi iletişim kutusunu açın.
Ctrl + Üst Karakter + P Yazı tipi boyutunu değiştirmek için Yazı Tipi iletişim kutusunu açın.
Ctrl + Üst Karakter + ; Yazı tipi boyutunu artırın.
Ctrl + Üst Karakter + ; Yazı tipi boyutunu azaltın.
Ctrl + T Karakterlerin formatını değiştirmek için Yazı Tipi iletişim kutusunu açın.
Üst Karakter + F3 Harflerin büyük / küçük harf durumunu cümle, küçük harf veya büyük harf olarak değiştirin.
Ctrl + B Kalın biçimlendirme uygulayın.
Ctrl + U Alt çizgi uygulayın.
Ctrl + I İtalik biçimlendirme uygulayın.
Ctrl + = Alt simge biçimlendirme uygulayın (otomatik aralık).
Ctrl + Üst Karakter + [ + ] Üst simge biçimlendirmesi uygulayın (otomatik aralık).
Ctrl + Boşluk Alt simge ve üst simge gibi manuel karakter biçimlendirmesini kaldırın.
Ctrl + K Bir köprü ekleyin.
Ctrl + Üst Karakter + C Biçimleri kopyalayın.
Ctrl + Üst Karakter + V Biçimleri yapıştırın.
Ctrl + E Bir paragrafı ortalayın.
Ctrl + J Paragrafı yasla.
Ctrl + L Paragrafı sola hizalayın.
Ctrl + R Paragrafı sağa hizalayın.

5. Aç ve Farklı Kaydet iletişim kutularını yönetin

Alt + 1 Önceki klasöre gidin.
Alt + 2 Bir Seviye Yukarı düğmesi: Açık klasörün bir seviye yukarısındaki klasörü açın.
Alt + 3 / Sil Sil düğmesi: Seçili klasörü veya dosyayı silin.
Alt + 4 Yeni Klasör Oluştur düğmesi: Yeni bir klasör oluşturun.
Alt + 5 Görünümler düğmesi: Kullanılabilir klasör görünümleri arasında geçiş yapın.
Alt + L Araçlar düğmesi: Araçlar menüsünü gösterin.
Üst Karakter + F10 Klasör veya dosya gibi seçili bir öğe için bir kısayol menüsü görüntüleyin.
Sekme İletişim kutusundaki seçenekler veya alanlar arasında hareket edin.
F4 / Alt + I Bakılacak yer listesini açın.
F5 Dosya listesini yenileyin.

6. PowerPoint Bölmeleri Alır

F6 Bir görev bölmesini program penceresindeki başka bir bölmeden taşıyın (saat yönünde). F6’ya birden fazla basmanız gerekebilir
sekmesi , vardiya + Sekme Bir görev bölmesi etkin olduğunda, görev bölmesinde sırasıyla sonraki veya önceki seçeneği seçin.
Ctrl + Aşağı Ok Görev bölmesi menüsünde tam komut setini görüntüleyin.
Aşağı Ok / Yukarı Ok Seçili bir alt menüdeki seçenekler arasında hareket edin; iletişim kutusundaki bir seçenekler grubundaki belirli seçenekler arasında hareket etme.
Boşluk / Enter Seçili menüyü açın veya seçilen düğmeye atanan eylemi gerçekleştirin.
Üst Karakter + F10 Bir kısayol menüsü açın; seçilen galeri öğesi için bir açılır menü açın.
ev , son Bir menü veya alt menü göründüğünde, menü veya alt menüdeki sırasıyla ilk veya son komutu seçin.
sayfa yukarı , sayfa aşağı Seçilen galeri listesinde sırasıyla yukarı veya aşağı kaydırın.
ev , son Sırasıyla seçilen galeri listesinin üstüne veya altına gidin.
Ctrl + boşluk çubuğu , c Bir görev bölmesini kapatın.
Alt + h , f , o Panoyu açın.

7. Tablolarda dolaşın

Sekme Sonraki hücreye git.
Üst Karakter + Sekme Önceki hücreye gitme.
Aşağı ok Sonraki satıra geçin.
Yukarı ok Önceki satıra gitme.
Ctrl + Sekme Hücreye bir sekme ekleyin.
Giriş Yeni bir paragraf başlatın.
sekme de sonunda son satırın Tablonun altına yeni bir satır ekleyin.
alt , j , d , a ve sonra p P Seçim bölmesini başlatın.

8. Akıllı Etiketleri Yönetin

Alt + Üst Karakter + F10 Akıllı etiket için menüyü veya mesajı görüntüleyin. Birden fazla akıllı etiket varsa, sonraki akıllı etikete geçin ve menüsünü veya mesajını görüntüleyin.
Aşağı ok Akıllı etiket menüsünde sonraki öğeyi seçin.
Yukarı ok Akıllı etiket menüsünde önceki öğeyi seçin.
Giriş Akıllı etiket menüsünde seçilen öğe için eylemi gerçekleştirin.
Esc Akıllı etiket menüsünü veya mesajı kapatın.

9. PowerPoint 2007 için geçerli Microsoft Office temelleri

Alt + Sekme Bir sonraki pencereye geçin.
Alt + Üst Karakter + Sekme Önceki pencereye geçin.
Ctrl + W / Ctrl + F4 Aktif pencereyi kapatın.
Ctrl + F5 Büyüttükten sonra aktif pencerenin boyutunu geri yükleyin.
F6 Bir görev bölmesini program penceresindeki başka bir bölmeden taşıyın (saat yönünde). F6’ya birden fazla basmanız gerekebilir
Üst Karakter + F6 Program penceresindeki başka bir bölmeden bir bölmeye gitme (saat yönünün tersine).
Ctrl + F6 Birden fazla pencere açık olduğunda, sonraki pencereye geçin.
Ctrl + Üst Karakter + F6 Önceki pencereye geçin.
Ctrl + F7 Bir belge penceresi büyütülmediğinde, Taşı komutunu uygulayın (pencerenin Kontrol menüsünde). Pencereyi taşımak için ok tuşlarını kullanın ve bittiğinde ESC tuşuna basın.
Ctrl + F8 Bir belge penceresi büyütülmediğinde, Boyut komutunu uygulayın (pencerenin Kontrol menüsünde). Pencereyi yeniden boyutlandırmak için ok tuşlarına basın ve bittiğinde ESC’ye basın.
Ctrl + F9 Bir pencereyi simge olarak küçültün (yalnızca bazı Microsoft Office programlarında çalışır).
Ctrl + F10 Seçili bir pencereyi büyütme veya geri yükleme.
Ekran görüntüsü Ekranın bir resmini Panoya kopyalayın.
Alt + Print Screen Seçilen pencerenin bir resmini Panoya kopyalayın.

10. İletişim Kutularıyla Çalışın

Sekme Sonraki seçenek veya seçenek grubuna gidin.
Üst Karakter + Sekme Önceki seçenek veya seçenek grubuna gidin.
Ctrl + Sekme Bir iletişim kutusunda sonraki sekmeye geçin.
Ctrl + Üst Karakter + Sekme Bir iletişim kutusunda önceki sekmeye geçin.
Alt + Aşağı Ok Seçili bir açılır listeyi açın.
Açılır listedeki bir seçeneğin ilk harfi Kapalıysa listeyi açın ve listedeki bir seçeneğe gidin.
Ok tuşları Açık bir açılır listedeki seçenekler arasında veya bir seçenekler grubundaki seçenekler arasında geçiş yapın.
Esc Seçili bir açılır listeyi kapatın; bir komutu iptal edin ve bir iletişim kutusunu kapatın.
Uzay Seçili düğmeye atanan eylemi gerçekleştirin; seçili onay kutusunu seçin veya temizleyin.
Alt + bir seçenekte altı çizili harf Bir seçenek seçin; bir onay kutusunu seçin veya temizleyin.
Giriş Bir iletişim kutusunda varsayılan bir düğmeye atanan eylemi gerçekleştirin.
Ev Girişin başına gitme.
Son Girişin sonuna gitme.
sol ok , sağ ok Sırasıyla bir karakter sola veya sağa gitme.
Ctrl + Sol Ok Bir kelime sola git.
Ctrl + Sağ Ok Bir kelime sağa git.
Shift + Sol Ok Soldan bir karakter seçin veya seçimi iptal edin.
Shift + Sağ Ok Sağdan bir karakter seçin veya seçimi iptal edin.
Ctrl + Üst Karakter + Sol Ok Soldan bir kelime seçin veya seçimi iptal edin.
Ctrl + Üst Karakter + Sağ Ok Sağdaki bir kelimeyi seçin veya iptal edin.
Üst Karakter + Ana Sayfa İmleçten girişin başlangıcına kadar seçim yapın.
Üst Karakter + End İmleçten girişin sonuna kadar seçin.

11. Seçim bölmesiyle çalışın.

F6 Odağı farklı bölmeler arasında ilerletin.
Üst Karakter + F10 Bağlam menüsünü görüntüleyin.
Yukarı Ok / Aşağı Ok Odağı tek bir öğeye veya gruba taşıyın.
Sol Ok Odağı bir gruptaki bir öğeden üst grubuna taşıyın.
Sağ Ok Odağı bir gruptan o gruptaki ilk öğeye taşıyın.
* (yalnızca sayısal tuş takımında) Odaklanmış bir grubu ve tüm alt gruplarını genişletin.
[ + (yalnızca sayısal tuş takımında) Odaklanmış bir grubu genişletin.
 (yalnızca sayısal tuş takımında) Odaklanmış bir grubu daraltın.
Shift + Yukarı Ok / Shift + Aşağı Ok Odağı bir öğeye taşıyın ve seçin.
Boşluk / Enter Odaklanılan bir öğe seçin.
Üst Karakter + Boşluk / Üst Karakter + Enter Odaklanılan bir öğenin seçimini iptal edin.
Ctrl + Üst Karakter + F Seçili bir öğeyi ileri taşır.
Ctrl + Üst Karakter + B Seçili bir öğeyi geri taşı.
Ctrl + Üst Karakter + S Odaklanılan bir öğeyi gösterin veya gizleyin.
F2 Odaklanılan bir öğeyi yeniden adlandırın.
Sekme / Üst Karakter + Sekme Ağaç görünümü ile Tümünü Göster ve Tümünü Gizle düğmeleri arasında Seçim bölmesindeki klavye odağını değiştirin.
Alt + Üst Karakter + 1 Tüm grupları daraltın.
Alt + Üst Karakter + 9 Tüm grupları genişletin.

12. Diğerleri

ctrl + üst karakter + d Etkin slaytı kopyalar

Evet sevgili dostlar, üstteki listede Microsoft PowerPoint adlı sunum programında kullanılan bütün klavye kısayollarını sizlerle paylaştık. İnşallah bunlardan maksimum faydayı sağlarsınız.

Kısayollarla veya PowerPoint programının kendisiyle alakalı farklı sorularınız varsa lütfen aşağıdaki yorumlar kısmından yazarak bize ulaşın. Her şeyin başı sağlık diyerek huzurlu ve sağlıklı günler diliyoruz.


Yayımlandı

kategorisi