İçeriğe geç

Msb Işçi Maaşları Ne Kadar 2022 2024-2025 Güncel

C9B740Faf2741E3B9D21E34Ca7699Cc0A4C9B86E 1

MSB İşçi Maaşları 2022

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) bünyesinde istihdam edilen işçilerin maaşları, Türk Harb-İş Sendikası ile MSB arasında imzalanan toplu iş sözleşmesi ile belirlenmektedir. 2022 yılı için imzalanan toplu iş sözleşmesi, 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. Bu sözleşmeye göre, MSB işçilerinin maaşları, brüt olarak aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

  • Temel ücret: İşçinin kıdem yılına göre belirlenen sabit bir miktardır.
  • Ek ücret: İşçinin çalıştığı kadronun niteliğine göre belirlenen ek bir miktardır.
  • Yıllık zam: Her yıl, enflasyon oranına göre belirlenen bir miktardır.

Temel Ücret

İşçinin kıdem yılına göre belirlenen sabit bir miktardır. 2022 yılı için belirlenen temel ücretler, aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

| Kıdem Yılı | Temel Ücret | |—|—|—| | 1-4 | 4.200 TL | | 5-9 | 4.500 TL | | 10-14 | 4.800 TL | | 15-19 | 5.100 TL | | 20 ve üzeri | 5.400 TL |

Ek Ücret

İşçinin çalıştığı kadronun niteliğine göre belirlenen ek bir miktardır. 2022 yılı için belirlenen ek ücretler, aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

| Kadro | Ek Ücret | |—|—|—| | Hizmetli | 2.000 TL | | Bekçi | 2.500 TL | | Şoför | 3.000 TL | | Teknisyen | 3.500 TL | | Mühendis | 4.000 TL |

Yıllık Zam

Her yıl, enflasyon oranına göre belirlenen bir miktardır. 2022 yılı için belirlenen yıllık zam oranı, %35,64’tür. Bu oran, işçilerin temel ücretlerine uygulanacaktır.

Örnek Hesaplamalar

10 yıllık kıdeme sahip bir hizmetlinin 2022 yılı maaşı, aşağıdaki şekilde hesaplanabilir:

Temel ücret: 4.500 TL
Ek ücret: 2.000 TL
Yıllık zam: 4.500 TL * 35,64% = 1.593 TL

Toplam maaş: 4.500 TL + 2.000 TL + 1.593 TL = 8.093 TL

15 yıllık kıdeme sahip bir mühendisin 2022 yılı maaşı, aşağıdaki şekilde hesaplanabilir:

Temel ücret: 5.100 TL
Ek ücret: 3.500 TL
Yıllık zam: 5.100 TL * 35,64% = 1.816 TL

Toplam maaş: 5.100 TL + 3.500 TL + 1.816 TL = 10.416 TL

Ek Ödemeler

MSB işçilerine, temel ücretlerine ek olarak aşağıdaki ek ödemeler yapılmaktadır:

  • Gece Çalışma Ücreti: İşçilerin gece çalışması durumunda, saatlik ücretlerine %50 ek ücret ödenir.
  • Bayram ve Genel Tatil Ücreti: İşçilere, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı’nda ikişer gün, 1 Mayıs ve 29 Ekim’de birer gün olmak üzere toplam 5 gün ücretli izin verilir. Bu izinler için, işçilere günlük ücretlerinin iki katı tutarında ücret ödenir.
  • Yıllık Ücretli İzin Ücreti: İşçilere, yılda 20 gün ücretli izin verilir. Bu izinler için, işçilere günlük ücretlerinin iki katı tutarında ücret ödenir.
  • Doğal Afet Ücreti: İşçilerin çalıştığı işyerinde meydana gelen doğal afetlerde, işçilere günlük ücretlerinin iki katı tutarında ücret ödenir.

Sosyal Haklar

MSB işçilerine, aşağıdaki sosyal haklar da sağlanmaktadır:

  • Yol ve yemek yardımı: İşçilere, aylık olarak 100 TL yol ve 100 TL

Kıymetli Yorumlarınız:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir