Mübaşir Nasıl Olunur 2024-2025 Güncel

Mübaşir nasıl olunur?

Mübaşir, mahkeme salonunda hakimin ve savcının emirlerini yerine getiren, duruşma ve icra işlemlerinde yardımcı olan, mahkemenin düzenini ve güvenliğini sağlayan görevlidir. Mübaşir olmak için öncelikle adalet bakanlığı tarafından yayınlanan mübaşir alımı ilanlarına başvuru yapmak gerekir. Başvurular, Adalet Bakanlığı’nın web sitesi üzerinden online olarak yapılır.

Mübaşir olma şartları

Mübaşir olmak için aranan şartlar şunlardır:

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak
 • Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak
 • Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği bulunmamak
 • En az lise veya dengi okul mezunu olmak

Mübaşir alımı sınavı

Mübaşir alımı için yapılan sınav, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak yapılır. Yazılı sınav, ÖSYM tarafından düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı’nın (KPSS) P3 puan türünden en az 70 puan almak şartıyla yapılır. Yazılı sınavı kazanan adaylar, sözlü sınava girmeye hak kazanır. Sözlü sınavda, adayların genel kültür, genel yetenek ve mesleki bilgi düzeyleri değerlendirilir.

Mübaşir alımı sonuçları

Mübaşir alımı sınavının yazılı ve sözlü aşamalarının her birinde başarılı olan adayların nihai başarı listesi, Adalet Bakanlığı tarafından ilan edilir. Nihai başarı listesinde yer alan adaylar, adalet bakanlığı tarafından belirlenen illere atanır.

Mübaşir maaşı

2023 yılı itibarıyla mübaşir maaşı, 9.500 TL ile 10.500 TL arasında değişmektedir. Mübaşir maaşına, aile yardımı, çocuk yardımı, makam tazminatı gibi ek ödemeler de dahildir.

Mübaşir olmanın avantajları

Mübaşir olmanın avantajları şunlardır:

 • Devlet memuru statüsünde çalışmak
 • Düzenli ve iyi bir maaş almak
 • Sosyal güvenceye sahip olmak
 • Kariyer imkanı

Mübaşir olmanın dezavantajları

Mübaşir olmanın dezavantajları şunlardır:

 • Stresli bir iş olabilir
 • Mesai saatleri uzun olabilir
 • Gece ve hafta sonu mesaileri gerekebilir

Mübaşir olmak için yapılması gerekenler

Mübaşir olmak için öncelikle adalet bakanlığı tarafından yayınlanan mübaşir alımı ilanlarına başvuru yapmak gerekir. Başvurular, Adalet Bakanlığı’nın web sitesi üzerinden online olarak yapılır. Başvuru şartlarına uygun olan adaylar, yazılı sınava girer. Yazılı sınavı kazanan adaylar, sözlü sınava girmeye hak kazanır. Sözlü sınavda başarılı olan adaylar, adalet bakanlığı tarafından belirlenen illere atanır.

Mübaşir olmak için tavsiyeler

Mübaşir olmak için aşağıdaki tavsiyelere dikkat etmek faydalı olacaktır:

 • Adalet bakanlığı tarafından yayınlanan mübaşir alımı ilanlarını takip edin.
 • Yazılı sınava iyi hazırlanın.
 • Sözlü sınavda başarılı olmak için kendinizi iyi ifade edin.
 • Mübaşirlik mesleğinin gerektirdiği niteliklere sahip olun.

Sonuç

Mübaşir olmak, devlet memuru olarak çalışmak isteyen ve hukuk alanında kariyer yapmak isteyenler için iyi bir fırsattır. Mübaşir olmak için gerekli şartlara sahip olan ve gerekli çalışmaları yapan adayların mübaşirlik mesleğinde başarılı olma şansı yüksektir.


Yayımlandı

kategorisi