Öğrenci Sorgulama

Öğrenci Sorgulama: Nedir, Nasıl Yapılır ve Faydaları Nelerdir?

Öğrenci sorgulama, öğrencilerin bilgi edinme ve öğrenme sürecini desteklemek için kullanılan bir eğitim yöntemidir. Bu yöntemde, öğrenciler kendilerine soru sorarak ve bu soruları araştırma yaparak bilgi edinirler. Sorgulama, öğrencilerin eleştirel düşünme, problem çözme ve yaratıcılık gibi becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur.

Öğrenci Sorgulamanın Amaçları

Öğrenci sorgulamanın temel amaçları şunlardır:

 • Öğrencilerin bilgiyi aktif olarak edinmelerini ve öğrenmelerini sağlamak
 • Öğrencilerin eleştirel düşünme, problem çözme ve yaratıcılık gibi becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmak
 • Öğrencilerin ilgilerini ve meraklarını geliştirmelerine yardımcı olmak
 • Öğrencilerin öğrenme sürecine aktif olarak katılmalarına yardımcı olmak

Öğrenci Sorgulamanın Türleri

Öğrenci sorgulama, farklı türlerde yapılabilir. Bu türlerden bazıları şunlardır:

 • Açık uçlu sorular: Bu sorular, öğrencilerin farklı cevaplar üretmesine izin verir. Örneğin, “Dünyanın en büyük ülkesi nedir?” sorusu bir açık uçlu sorudur.
 • Yarı açık uçlu sorular: Bu sorular, öğrencilerin belirli bir çerçevede cevaplar üretmesine izin verir. Örneğin, “Fransa’nın başkenti hangisidir?” sorusu bir yarı açık uçlu sorudur.
 • Kapalı uçlu sorular: Bu sorular, öğrencilerin sadece doğru veya yanlış cevap verebildiği sorulardır. Örneğin, “Türkiye’nin başkenti Ankara’dır.” sorusu bir kapalı uçlu sorudur.

Öğrenci Sorgulamanın Faydaları

Öğrenci sorgulamanın birçok faydası vardır. Bu faydalardan bazıları şunlardır:

 • Öğrencilerin bilgiyi daha iyi anlamalarına yardımcı olur.
 • Öğrencilerin eleştirel düşünme becerilerini geliştirir.
 • Öğrencilerin problem çözme becerilerini geliştirir.
 • Öğrencilerin yaratıcılık becerilerini geliştirir.
 • Öğrencilerin ilgilerini ve meraklarını geliştirir.
 • Öğrencilerin öğrenme sürecine aktif olarak katılmalarına yardımcı olur.

Öğrenci Sorgulamanın Nasıl Yapılması Gerekir?

Öğrenci sorgulamanın etkili bir şekilde yapılabilmesi için bazı noktalara dikkat edilmesi gerekir. Bu noktalardan bazıları şunlardır:

 • Sorular açık uçlu, yarı açık uçlu veya kapalı uçlu olabilir. Ancak, soruların öğrencilerin ilgisini çekecek ve onları düşünmeye sevk edecek şekilde hazırlanması önemlidir.
 • Sorular, öğrencilerin seviyesine uygun olmalıdır. Çok zor veya çok kolay sorular, öğrencilerin öğrenmesini engelleyebilir.
 • Sorular, öğrencilerin farklı cevaplar üretmesine izin vermelidir. Bu, öğrencilerin eleştirel düşünme becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur.
 • Öğrencilerin soruları cevaplarken kullanabilecekleri kaynaklar sağlanmalıdır. Bu, öğrencilerin araştırma yapmalarına ve bilgiyi bulmalarına yardımcı olur.
 • Öğrencilerin sorularını cevaplarken kullandıkları bilgileri analiz etmelerine ve değerlendirmelerine yardımcı olunmalıdır. Bu, öğrencilerin eleştirel düşünme becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur.

Öğrenci Sorgulamanın Örnekleri

Öğrenci sorgulamanın birçok farklı örneği vardır. Bu örneklerden bazıları şunlardır:

 • Bir tarih öğretmeni, öğrencilerine “Fransız Devrimi’nin nedenleri nelerdir?” sorusunu sorabilir. Bu soru, öğrencilerin tarih bilgisini kullanarak eleştirel düşünme becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur.
 • Bir fen öğretmeni, öğrencilerine “Bir cismin kütlesi artarsa, ağırlığı nasıl değişir?” sorusunu sorabilir. Bu soru, öğrencilerin fizik bilgisini kullanarak problem çözme becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur.
 • Bir Türkçe öğretmeni, öğrencilerine “Bir şiirin konusu nedir?” sorusunu sorabilir. Bu soru, öğrencilerin şiir bilgisini kullanarak yaratıcılık becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur.

Öğrenci sorgulama, öğrencilerin bilgiyi aktif olarak edinmelerine ve öğrenmelerine yardımcı olan etkili bir eğitim yöntemidir. Bu yöntem, öğrencilerin eleştirel düşünme, problem çözme ve yaratıcılık gibi becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur.


Yayımlandı

kategorisi