Öğretim Görevlisi Maaşları 2022 2024-2025 Güncel

Öğretim Görevlisi Maaşları 2022

Öğretim görevlisi, üniversitelerde ders veren ve araştırma yapan akademik personeldir. Öğretim görevlileri, üniversitelerin lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında ders verebilirler. Ayrıca, üniversitelerde yürütülen bilimsel araştırmalara da katkıda bulunabilirler.

Öğretim görevlilerinin maaşları, akademik unvanlarına, kıdemlerine ve görev yaptıkları üniversiteye göre değişiklik gösterir. 2022 yılında öğretim görevlilerinin maaşları aşağıdaki gibidir:

 • Profesör: 23.436,86 TL
 • Doçent: 19.777,82 TL
 • Doktor öğretim üyesi: 17.193,26 TL
 • Araştırma görevlisi: 15.065,28 TL
 • Öğretim görevlisi: 15.431,80 TL

Akademik unvana göre öğretim görevlisi maaşları

Öğretim görevlilerinin maaşları, akademik unvanlarına göre aşağıdaki gibidir:

 • Profesör: Profesörler, üniversitelerin en yüksek akademik unvanına sahiptirler. Profesörler, üniversitelerde ders vermek ve araştırma yapmakla birlikte, akademik yönetim görevlerinde de bulunabilirler.
 • Doçent: Doçentler, üniversitelerin ikinci en yüksek akademik unvanına sahiptirler. Doçentler, üniversitelerde ders vermek ve araştırma yapmakla birlikte, akademik yönetim görevlerinde de bulunabilirler.
 • Doktor öğretim üyesi: Doktor öğretim üyeleri, üniversitelerde ders vermek ve araştırma yapmakla birlikte, doktora derecesine sahip olan öğretim görevlileridir.
 • Araştırma görevlisi: Araştırma görevlileri, üniversitelerde ders vermek ve araştırma yapmakla birlikte, yüksek lisans derecesine sahip olan öğretim görevlileridir.
 • Öğretim görevlisi: Öğretim görevlileri, üniversitelerde ders vermekle birlikte, lisans derecesine sahip olan öğretim görevlileridir.

Kıdeme göre öğretim görevlisi maaşları

Öğretim görevlilerinin maaşları, kıdemlerine göre aşağıdaki gibidir:

 • Yeni başlayan öğretim görevlileri: Yeni başlayan öğretim görevlileri, en düşük maaşı alırlar.
 • Orta kıdemli öğretim görevlileri: Orta kıdemli öğretim görevlileri, kıdemlerine göre daha yüksek maaş alırlar.
 • Yüksek kıdemli öğretim görevlileri: Yüksek kıdemli öğretim görevlileri, en yüksek maaşı alırlar.

Görev yaptıkları üniversiteye göre öğretim görevlisi maaşları

Öğretim görevlilerinin maaşları, görev yaptıkları üniversiteye göre de değişiklik gösterebilir. Genel olarak, devlet üniversitelerindeki öğretim görevlilerinin maaşları, vakıf üniversitelerindeki öğretim görevlilerinin maaşlarından daha yüksektir.

Öğretim görevlisi maaşlarına etki eden diğer faktörler

Öğretim görevlilerinin maaşlarına etki eden diğer faktörler arasında şunlar sayılabilir:

 • Öğretim görevlilerinin çalıştığı bölüm: Bazı bölümler, diğer bölümlere göre daha yüksek maaş alır. Örneğin, tıp ve mühendislik gibi bölümler, sosyal bilimler ve beşerî bilimler gibi bölümlere göre daha yüksek maaş alır.
 • Öğretim görevlilerinin aldığı dersler: Bazı dersler, diğer derslere göre daha yüksek maaş alır. Örneğin, lisans ve yüksek lisans dersleri, doktora dersleri veya özel derslere göre daha yüksek maaş alır.
 • Öğretim görevlilerinin akademik yayınları: Akademik yayınları olan öğretim görevlileri, daha yüksek maaş alma şansına sahiptir.
 • Öğretim görevlilerinin aldığı ödüller: Akademik ödüller alan öğretim görevlileri, daha yüksek maaş alma şansına sahiptir.

Öğretim görevlisi maaşlarına ilişkin öneriler

Öğretim görevlilerinin maaşları, ekonomik koşullara ve akademik piyasadaki rekabete göre değişiklik gösterebilir. Bu nedenle, öğretim görevlilerinin maaşlarını etkileyen faktörleri takip etmek ve bu faktörleri kendi lehlerine çevirmek önemlidir.

Öğretim görevlilerinin maaşlarını artırmaya yönelik bazı öneriler şunlardır:

 • Öğretim görevlilerinin akademik unvanlarına göre maaşların daha adil bir şekilde dağıtılması
 • Öğretim görevlilerinin kıdemlerine göre maaşların artırılması
 • Öğretim görevlilerinin aldığı derslerin ve yayınlarının maaşlarına etkisinin artırılması
 • Öğretim görevlilerinin aldığı ödüllerin maaşlarına etkisinin artırılması

Bu önerilerin hayata geçirilmesi, öğretim görevlilerinin maaşlarının daha adil ve rekabetçi hale gelmesine yardımcı olacaktır.


Yayımlandı

kategorisi