Özürlü Maaşları Ne Kadar 2024-2025 Güncel

Türkiye’de Özürlü Maaşları Ne Kadar?

Türkiye’de engelli vatandaşlara, engellilik derecelerine ve gelirlerine göre maddi destek sağlanmaktadır. Bu desteklerden biri de engelli aylığıdır. Engelli aylığı, engelli vatandaşlara ve engelli yakınlarına ödenen bir sosyal yardımdır.

Engelli Aylığının Türü ve Miktarı

Engelli aylığı, engellilik derecesine göre iki şekilde ödenmektedir:

 • Yüzde 40-69 arası engelli aylığı: Bu aylığı alan engellilerin geliri, hane içinde kişi başına düşen gelirin 1.202 TL’nin altında olmalıdır. Bu aylığın miktarı, 2023 yılı Temmuz ayı itibarıyla 1.874 TL’dir.
 • Yüzde 70 ve üzeri engelli aylığı: Bu aylığı alan engellilerin geliri, hane içinde kişi başına düşen gelirin 1.002 TL’nin altında olmalıdır. Bu aylığın miktarı, 2023 yılı Temmuz ayı itibarıyla 2.811 TL’dir.

Engelli Aylığı Alma Şartları

Engelli aylığı almak için aşağıdaki şartların sağlanması gerekmektedir:

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
 • 18 yaşını doldurmuş olmak
 • Engelli raporu almak
 • Engellilik derecesinin en az yüzde 40 veya üzeri olması
 • Hane içinde kişi başına düşen gelirin 1.202 TL (yüzde 40-69 arası engelliler için) veya 1.002 TL (yüzde 70 ve üzeri engelliler için)’nin altında olması

Engelli Aylığı Başvurusu

Engelli aylığı başvurusu, kişinin ikamet ettiği yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV) yapılmaktadır. Başvuru için gerekli belgeler şu şekildedir:

 • Engelli raporu
 • Kimlik belgesi
 • İkametgah belgesi
 • Hane gelirini gösteren belgeler

Engelli Aylığının Ödenmesi

Engelli aylığı, her ay düzenli olarak ödenmektedir. Aylık ödemeler, PTT aracılığıyla yapılmaktadır.

Engelli Aylığının Artırılması Talebi

Engelli aylığı alan vatandaşlar, aylığın yetersiz olduğunu düşünerek, aylığın artırılması talebinde bulunabilmektedir. Bu talep, SYDV’lere yazılı olarak yapılmalıdır. Talep, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu’na (SYDF) gönderilir. SYDF, talebi değerlendirerek, aylığın artırılması veya artırılmaması yönünde karar verir.

Engelli Aylığının Vergilendirilmesi

Engelli aylığı, gelir vergisine tabi değildir.

Engelli Aylığının Diğer Sosyal Yardımlarla İlişkisi

Engelli aylığı alan vatandaşlar, ihtiyaç duymaları halinde diğer sosyal yardımlardan da yararlanabilmektedir. Bu yardımlar arasında, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları tarafından verilen gıda, yakacak, barınma, eğitim ve sağlık yardımları yer almaktadır.

Engelli Aylığının Artırılması

Engelli aylığı, her yıl asgari ücrete yapılan zam oranında artmaktadır. 2023 yılı Temmuz ayı itibarıyla, engelli aylığı yüzde 35 oranında zamlanmıştır.

Sonuç

Türkiye’de engelli vatandaşlara, engellilik derecelerine ve gelirlerine göre maddi destek sağlanmaktadır. Bu desteklerden biri de engelli aylığıdır. Engelli aylığı, engelli vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılamasına yardımcı olmaktadır.


Yayımlandı

kategorisi