Postmodernizm Nedir Kısaca Özet Postmodernizm Hakkında Bilgi

Türkçe’ye postmodernizm kelimesi modern ötesi şeklinde geçmiştir. Yani postmodernizm kavramını anlamak için ilk olarak modern kavramını anlamalıyız.

Günümüzde modern kelimesi daha çok yeni anlamında kullanılır. Fakat postmodernizm kelimesindeki modern aslında aydınlanma dönemi sonrasını işaret eder. Bu dönem de tam olarak 1950’den sonraki döneme karşılık gelir. Bundan önceki dönemde yani modernizm döneminde ortaya çıkan kavramlar insanları mutlu etmiyorsa demek ki bakış açısı sorgulanmalı ve bu kavramlar değiştirilmelidir. Modernizim kavramlarının yerine etniklik, farklılıklar ve çoğulculuk gibi yepyeni kavramlar getirilmiştir.

Peki modernizm ve postmodernizm arasındaki fark nedir?

Modernizim aslında birey kavramı üzerinden statik bir insan tanımı yapmaktadır. Postmodernizm ise özne kavramı üzerinden sürekli değişen bir insan tanımı yapar.

Postmodernizm bütünlüğün ve sentezin yerine parçalı olmayı önerir. Modernizmdeki bütün ideolojileri reddeder. Postmodernizm evrensel kültür yoktur der ve nun yerine çoğulcu kültür vardır der. Yani kültürel göreliliği önerir ve buradan çok farklı anlamlar çıkar. Bazen de ironik yaklaşımlara yol açar. Postmodernizmde çoğulculuğa önem verilmiş, karşıt unsurların bir arada oluşu desteklenmiş ve genellikle ilke bozucu protest tutumlar gösterilmiştir.

Edebiyatta Postmodernizm

Postmodernizmde parodiler, montajlar, kolajlar, pastiş, üstkurmaca ve metinlerarasılık gibi yeni teknikler kullanıldı.

Modernizmdeki geleneksel sanat anlayışı reddedildi.

Gerçeklerle kurmaca iç içe geçmiş bir şekilde anlatıldı.

James Joyce, Umberto Eco, Oktavio Paz ve Wirginia Wolf gibi dünyaca ünlü yazarlar dünya edebiyatında söz sahibi oldu.

Oğuz Atay, Yusuf Atılgan, Leyla Erbil, Ferid Edgü, Tomris Uyar, Nazlı Eray, Orhan Pamuk, Latife Tekin, Hasan Ali Toptaş ve İhsan Oktay Anar gibi yazarlar Türk edebiyatında söz sahibi oldu.


Yayımlandı

kategorisi