Sanayi Çırak Maaşları 2024-2025 Güncel

Sanayi Çırak Maaşları

Sanayi çırak maaşları, Türkiye’de 2023 yılı itibarıyla aylık ortalama 12.700 TL’dir. Bu tutar, işverenin faaliyet gösterdiği sektöre, çırağın eğitim gördüğü sınıfa ve çalıştığı ilin asgari ücretine göre değişiklik gösterebilir.

Çırak maaşları, 2023 yılı için şu şekilde belirlenmiştir:

 • 9. sınıf çıraklar için en az 2.552,04 TL
 • 10. sınıf çıraklar için en az 2.857,40 TL
 • 11. sınıf çıraklar için en az 3.162,76 TL
 • 12. sınıf çıraklar için en az 4.253,40 TL

Çırak maaşlarına ek olarak, işverenler çıraklarına aşağıdaki ödemeleri de yapabilir:

 • Yemek yardımı
 • Ulaşım yardımı
 • Kıyafet yardımı
 • Sigorta primleri

Çırak maaşları, işveren tarafından her ayın 1-7’si arasında çırağın banka hesabına yatırılır.

Çırak maaşlarının artırılması

2023 yılı için belirlenen çırak maaşları, önceki yıllara göre önemli bir artış göstermiştir. Bu artış, çırakların mesleki eğitime daha fazla ilgi göstermesini ve işverenlerin çırak istihdamını artırmasını teşvik etmeyi amaçlamaktadır.

Çırak maaşlarının artırılması, aşağıdaki faydaları sağlamaktadır:

 • Çırakların mesleki eğitime olan ilgisini artırır.
 • Çırakların yaşam standartlarını iyileştirir.
 • İşverenlerin çırak istihdamını artırmasını teşvik eder.
 • Mesleki eğitim sisteminin kalitesini artırır.

Çırak maaşlarının belirlenmesi

Çırak maaşları, Mesleki Eğitim Kanunu hükümlerine göre belirlenir. Bu kanuna göre, çırak maaşları, işverenin faaliyet gösterdiği sektöre, çırağın eğitim gördüğü sınıfa ve çalıştığı ilin asgari ücretine göre belirlenir.

Çırak maaşlarını belirlerken dikkate alınan faktörler şunlardır:

 • İşverenin faaliyet gösterdiği sektör
 • Çırağın eğitim gördüğü sınıf
 • Çırağın çalıştığı ilin asgari ücreti
 • Çırağın performansı
 • Çırağın işverene sağladığı katkı

Çırak maaşlarının artırılması için öneriler

Çırak maaşlarının artırılması, çırakların mesleki eğitime olan ilgisini artıracak ve işverenlerin çırak istihdamını artırmasını teşvik edecektir. Bu doğrultuda, aşağıdaki öneriler yapılabilir:

 • Çırak maaşları, enflasyon oranında düzenli olarak artırılmalıdır.
 • Çırak maaşları, işverenin faaliyet gösterdiği sektöre göre farklılaştırılmalıdır.
 • Çırak maaşları, çırağın performansına ve işverene sağladığı katkıya göre artırılmalıdır.

Sonuç olarak, sanayi çırak maaşları, Türkiye’de 2023 yılı itibarıyla aylık ortalama 12.700 TL’dir. Bu tutar, işverenin faaliyet gösterdiği sektöre, çırağın eğitim gördüğü sınıfa ve çalıştığı ilin asgari ücretine göre değişiklik gösterebilir. Çırak maaşlarının artırılması, çırakların mesleki eğitime olan ilgisini artıracak ve işverenlerin çırak istihdamını artırmasını teşvik edecektir.

İşte, sanayi çırak maaşlarına ilişkin bazı ek bilgiler:

 • Çırak maaşları, işveren tarafından her ayın 1-7’si arasında çırağın banka hesabına yatırılır.
 • Çırak maaşlarına ek olarak, işverenler çıraklarına yemek yardımı, ulaşım yardımı, kıyafet yardımı ve sigorta primleri gibi ödemeler de yapabilir.
 • Çırak maaşları, Mesleki Eğitim Kanunu hükümlerine göre belirlenir.
 • Çırak maaşlarını belirlerken dikkate alınan faktörler şunlardır: işverenin faaliyet gösterdiği sektör, çırağın eğitim gördüğü sınıf, çırağın çalıştığı ilin asgari ücreti, çırağın performansı ve çırağın işverene sağladığı katkı.

**Çırak maaşlarının artırılması, çırakların mesleki eğitime olan ilgisini artıracak ve işverenlerin çırak istih


Yayımlandı

kategorisi