Savcı Maaşları 2022 2024-2025 Güncel

2023 Türkiye’de Savcı Maaşları

Savcılar, ceza yargılamasında suç işlediği iddia edilen kişilerin cezalandırılmasını sağlamakla görevli kamu görevlileridir. Savcılar, Cumhuriyet Başsavcılığı’na bağlı olarak görev yaparlar ve genellikle ceza davalarını takip ederler.

Türkiye’de savcıların maaşları, derecelerine, kıdemlerine ve görev yerlerine göre değişiklik gösterir. 2023 yılı itibarıyla, en düşük savcı maaşı 40.530 TL, en yüksek savcı maaşı ise 100.000 TL’dir.

Savcı Maaşlarını Etkileyen Faktörler

Savcı maaşlarını etkileyen faktörler şunlardır:

  • Derece: Savcılar, derecelerine göre maaş alırlar. En düşük derece 5, en yüksek derece ise 1’dir.
  • Kıdem: Savcıların kıdemleri, görev yaptıkları süreye göre belirlenir. Kıdemi daha fazla olan savcıların maaşları daha yüksektir.
  • Görev yeri: Savcıların görev yerleri, maaşlarını etkileyen bir başka faktördür. Büyük şehirlerde görev yapan savcıların maaşları, küçük şehirlerde görev yapan savcıların maaşlarından daha yüksektir.

2023 Savcı Maaş Tablosu

Savcı maaşları, derecelerine, kıdemlerine ve görev yerlerine göre değişiklik gösterdiğinden, kesin bir maaş tablosu vermek mümkün değildir. Ancak, 2023 yılı itibarıyla, ortalama savcı maaşları aşağıdaki gibidir:

Derece Kıdem Görev Yeri Ortalama Maaş
5 0-2 yıl Küçük şehir 40.530 TL
4 2-5 yıl Küçük şehir 45.000 TL
3 5-10 yıl Küçük şehir 50.000 TL
2 10-15 yıl Küçük şehir 55.000 TL
1 15 yıl + Küçük şehir 60.000 TL
5 0-2 yıl Büyük şehir 45.000 TL
4 2-5 yıl Büyük şehir 50.000 TL
3 5-10 yıl Büyük şehir 55.000 TL
2 10-15 yıl Büyük şehir 60.000 TL
1 15 yıl + Büyük şehir 65.000 TL

Savcı Maaşlarına Yapılan Zamlar

2023 yılı itibarıyla, Türkiye’de savcıların maaşlarına %25 zam yapılmıştır. Bu zam, 2023 Ocak ayından itibaren geçerlidir.

Savcı Maaşlarına Yapılan Ek Ödemeler

Savcılara, maaşlarının yanı sıra, ek ödemeler de yapılmaktadır. Bu ek ödemeler, görev tazminatı, vekalet ücreti, yan ödeme ve ikramiye gibi ödemelerdir.

Görev tazminatı: Savcılara, görev yaptıkları yere göre görev tazminatı ödenir. Bu tazminat, görev yapılan şehrin büyüklüğüne ve önemine göre değişir.

Vekalet ücreti: Savcılar, soruşturma ve kovuşturma aşamalarında vekalet ücreti alırlar. Bu ücret, dava sonucunda ceza alan sanıklar tarafından ödenir.

Yan ödeme: Savcılara, maaşlarının yanı sıra, yan ödeme de yapılır. Bu ödeme, görev yaptıkları süreye ve kıdemlerine göre değişir.

İkramiye: Savcılara, her yıl iki kez ikramiye ödenir. Bu ikramiyeler, maaşlarının bir aylığına tekabül eder.

Savcı Maaşlarının Geleceği

Savcı maaşları, Türkiye’de her yıl yeniden belirlenmektedir. 2023 yılında yapılan %25’lik zam, savcıların maaşlarının artmasına neden olmuştur. Ancak, gelecek yıllarda savcıların maaşlarının ne kadar artacağı henüz bilinmemektedir.

Sonuç

Türkiye’de savcıların maaşları, derecelerine, kıdemlerine ve görev yerlerine göre değişiklik gösterir. 2023 yılı itibarıyla, en düşük savcı maaşı 40.530 TL, en yüksek savcı maaşı ise 100.000 TL’dir


Yayımlandı

kategorisi