Savcı Olma Şartları 2024-2025 Güncel

Savcı Olma Şartları

Savcı, ceza yargılamasında kamu davasını açan, yürüten ve sonuçlandıran, devletin bağımsız yargı organı olan cumhuriyet savcılığını temsil eden kamu görevlisidir. Savcılar, suç işlenmesini önlemek, suç işlendiğinde failleri cezalandırmak ve suç mağdurlarının haklarını korumak gibi önemli görevler üstlenirler.

Türkiye Cumhuriyeti’nde savcı olmak için gereken şartlar şunlardır:

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
 • Hukuk fakültesinden mezun olmak
 • Adli Yargı Sınavı’nda başarılı olmak
 • Staj eğitimini tamamlamak
 • Sözlü mülakatta başarılı olmak

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Olmak

Savcı olmak için öncelikle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak gerekir. Bunun için kişinin doğum tarihi itibarıyla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması ve vatandaşlık hakkını kaybetmemiş olması gerekir.

Hukuk Fakültesinden Mezun Olmak

Savcı olmak için hukuk fakültesinden mezun olmak gerekir. Hukuk fakülteleri, 4 yıllık lisans programlarıdır. Hukuk fakültesinden mezun olmak için adayların 4 yıllık lisans programını başarıyla tamamlaması ve gerekli derslerden başarılı olması gerekir.

Adli Yargı Sınavı’nda Başarılı Olmak

Savcı olmak için Adalet Bakanlığı ve ÖSYM tarafından ortaklaşa düzenlenen Adli Yargı Sınavı’nda başarılı olmak gerekir. Adli Yargı Sınavı, hukuk fakültesi mezunlarının savcı veya hakim olmak için girdikleri bir sınavdır. Sınavda adaylara hukuk, genel kültür ve alan bilgisi olmak üzere 2 aşamalı bir test uygulanır.

Staj Eğitimini Tamamlamak

Adli Yargı Sınavı’nda başarılı olan adaylar, staj eğitimine tabi tutulurlar. Staj eğitimi, 2 yıl sürer ve bu süre zarfında adaylar, adli yargıda görev yapan savcı ve hakimlerin yanında staj yaparlar. Staj eğitimini başarıyla tamamlayan adaylar, savcı olarak atanırlar.

Sözlü Mülakatta Başarılı Olmak

Staj eğitimini tamamlayan adaylar, Adalet Bakanlığı tarafından düzenlenen sözlü mülakata tabi tutulurlar. Sözlü mülakatta adayların hukuk bilgisi, genel kültür ve mesleki yetkinlikleri değerlendirilir. Sözlü mülakatta başarılı olan adaylar, savcı olarak atanırlar.

Savcı Olma Süreci

Savcı olma süreci, aşağıdaki şekilde özetlenebilir:

 1. Hukuk fakültesi eğitimi almak
 2. Adli Yargı Sınavı’na girmek
 3. Staj eğitimini tamamlamak
 4. Sözlü mülakatta başarılı olmak

Savcı Olma İçin Öneriler

Savcı olmak isteyen adaylar için aşağıdaki öneriler faydalı olabilir:

 • Hukuk fakültesi eğitimine iyi bir hazırlık yapmak
 • Adli Yargı Sınavı’na iyi hazırlanmak
 • Staj eğitiminde aktif rol almak
 • Sözlü mülakata iyi hazırlanmak

Savcı Olma Zorlukları

Savcı olmak, oldukça zorlu ve sorumluluk gerektiren bir meslektir. Savcılar, her gün farklı suçlarla ve suçlularla karşı karşıya kalırlar. Bu nedenle, savcı olmak isteyen kişilerin, zorluklar karşısında yılmadan mücadele edecek bir karaktere sahip olmaları gerekir.

Savcılar, ayrıca, hukuki bilgi ve birikimin yanı sıra, iyi bir iletişim becerisine, karar verme yeteneğine ve stres altında çalışabilme yeteneğine de sahip olmalıdırlar.


Yayımlandı

kategorisi