Sgk Memur Maaşları 2024-2025 Güncel

SGK Memur Maaşları

SGK memurları, Sosyal Güvenlik Kurumu’nda (SGK) çalışan devlet memurlarıdır. SGK memurları, SGK’nın yürüttüğü tüm faaliyetlerde görev alırlar. Bu faaliyetler arasında sigortalı tescil, prim tahakkuk ve tahsilat, emeklilik işlemleri, iş kazası ve meslek hastalığı sigortası işlemleri, genel sağlık sigortası işlemleri, sosyal güvenlik destek primi işlemleri ve diğer sigorta işlemleri yer alır.

SGK memurlarının maaşları, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre belirlenir. Bu kanuna göre, SGK memurlarının maaşları, derece, kademe, kıdem, ek gösterge, aile yardımı ve çocuk yardımı gibi unsurlara göre hesaplanır.

2023 SGK Memur Maaşları

2023 yılı Temmuz ayı itibarıyla, en düşük SGK memuru maaşı 22.000 TL’dir. Bu maaş, 1/4 derecesinde, 1. derece kadroda, 15 yıl kıdeme sahip bir memur için geçerlidir.

SGK memurlarının maaşları, derece, kademe ve kıdeme göre şu şekildedir:

  • 1/4 derecesinde, 1. derece kadroda, 15 yıl kıdeme sahip bir memur için maaş: 22.000 TL
  • 1/4 derecesinde, 1. derece kadroda, 10 yıl kıdeme sahip bir memur için maaş: 20.500 TL
  • 1/4 derecesinde, 1. derece kadroda, 5 yıl kıdeme sahip bir memur için maaş: 19.000 TL
  • 1/4 derecesinde, 1. derece kadroda, 0 yıl kıdeme sahip bir memur için maaş: 17.500 TL

SGK memurlarının maaşlarına ek olarak, aile yardımı ve çocuk yardımı da ödenir. Aile yardımı, memurun kendisi, eşi ve bakmakla yükümlü olduğu çocuklar için ödenir. Çocuk yardımı, memurun her bir çocuğu için ödenir.

SGK Memur Maaşlarının Hesaplanması

SGK memurlarının maaşları, aşağıdaki unsurlara göre hesaplanır:

  • Derece: Memurların görev yaptığı kadronun derecesine göre maaşları belirlenir.
  • Kademe: Memurların kıdem derecesine göre maaşları belirlenir.
  • Kıdem: Memurların görevde geçirdikleri süreye göre maaşları belirlenir.
  • Ek gösterge: Memurların görev ve sorumluluklarına göre maaşlarına ek olarak ödenen bir tutardır.
  • Aile yardımı: Memurların kendisi, eşi ve bakmakla yükümlü olduğu çocuklar için ödenen bir tutardır.
  • Çocuk yardımı: Memurların her bir çocuğu için ödenen bir tutardır.

SGK Memur Maaşlarının Artırılması

SGK memurlarının maaşları, her yıl Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere iki kez artırılır. Maaş artışları, memurların enflasyon karşısındaki kayıplarını telafi etmek amacıyla yapılır.

2023 yılı Temmuz ayında, SGK memurlarının maaşlarına %42,35 oranında zam yapıldı. Bu zamla birlikte, en düşük SGK memuru maaşı 22.000 TL’ye yükseldi.

SGK Memur Maaşlarının Geleceği

SGK memurlarının maaşları, Türkiye’nin ekonomik durumuna göre değişebilir. Ekonomik büyümenin artması, SGK memurlarının maaşlarının da artmasına neden olabilir. Ekonomik krizlerin yaşanması ise SGK memurlarının maaşlarının azalmasına neden olabilir.

Sonuç

SGK memurlarının maaşları, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre belirlenir. Bu kanuna göre, SGK memurlarının maaşları, derece, kademe, kıdem, ek gösterge, aile yardımı ve çocuk yardımı gibi unsurlara göre hesaplanır.

2023 yılı Temmuz ayı itibarıyla, en düşük SGK memuru maaşı 22.000 TL’dir. Bu maaş, 1/4 derecesinde, 1. derece kadroda, 15 yıl kıdeme sahip bir memur için geçerlidir.

SGK memurlarının maaşları, her yıl Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere iki kez artırılır. Maaş artışları, memurların enflasyon karşısındaki kayıplarını telafi etmek amacıyla yapılır.


Yayımlandı

kategorisi