Sigorta Tahkim Komisyonu Karar Sorgulama

Sigorta Tahkim Komisyonu Karar Sorgulama

Sigorta Tahkim Komisyonu (STK), sigortacılık alanındaki uyuşmazlıkların hızlı ve etkin bir şekilde çözümlenmesi amacıyla kurulan bir kurumdur. STK, zorunlu ve isteğe bağlı sigortalarda ortaya çıkan uyuşmazlıkları çözümleme yetkisine sahiptir.

STK’ya yapılan başvurular, bir hakem heyetinin incelemesi sonucunda karara bağlanır. Hakem kararları, taraflar için bağlayıcıdır.

STK’ya yapılan başvurular hakkında verilen kararlar, STK’nın internet sitesinde ilan edilir. Ayrıca, taraflar da kendi başvurularının durumunu STK’nın internet sitesinden sorgulayabilirler.

STK Karar Sorgulama İşlemi

STK karar sorgulama işlemini gerçekleştirmek için öncelikle STK’nın internet sitesine giriş yapmanız gerekir. Siteye giriş yaptıktan sonra, “Başvuru Sorgulama” sekmesine tıklayınız.

Başvuru sorgulama ekranında, başvurunuzu yaptığınız tarih ve başvuru numarasını girmeniz gerekir. Bu bilgileri girdikten sonra, “Sorgula” butonuna tıklayınız.

Sorgulama sonucunda, başvurunuzun durumunu görüntüleyebilirsiniz. Başvurunuz henüz sonuçlanmadıysa, başvurunun hangi aşamada olduğunu görebilirsiniz. Başvurunuz sonuçlandıysa, başvurunuzun sonucunu ve karar metnini görüntüleyebilirsiniz.

STK Karar Sorgulama Yöntemleri

STK karar sorgulama işlemini, STK’nın internet sitesi üzerinden gerçekleştirmenin yanı sıra, e-Devlet Kapısı üzerinden de gerçekleştirebilirsiniz.

e-Devlet Kapısı üzerinden STK karar sorgulama işlemini gerçekleştirmek için öncelikle e-Devlet Kapısı’na giriş yapmanız gerekir. Giriş yaptıktan sonra, “Sigorta Tahkim Komisyonu Karar Sorgulama” hizmetini seçiniz.

Bu hizmet üzerinden, başvurunuzu yaptığınız tarih ve başvuru numarasını girerek, başvurunuzun durumunu görüntüleyebilirsiniz.

STK Karar Sorgulama Süresi

STK’ya yapılan başvurular, en geç 6 ay içinde sonuçlandırılır. Ancak, başvurunun karmaşıklığı veya başka nedenlerden dolayı bu süre uzayabilir.

STK karar sorgulama işlemini gerçekleştirdiğinizde, başvurunuzun hangi aşamada olduğunu görebilirsiniz. Başvurunuz henüz sonuçlanmadıysa, başvurunun ne zaman sonuçlanacağını tahmin edebilirsiniz.

STK Kararlarının İtiraz Edilmesi

STK’nın verdiği kararlara karşı, taraflar itiraz edebilir. İtiraz, STK’nın kararını tebellüğ tarihinden itibaren 30 gün içinde yapılır.

İtiraz, STK’nın görevlendireceği 3 hakemden oluşan bir itiraz hakem heyetine yapılır. Itiraz hakem heyetinin verdiği kararlar, kesindir.

STK Kararlarının Kapsamı

STK, zorunlu ve isteğe bağlı sigortalarda ortaya çıkan uyuşmazlıkları çözümleme yetkisine sahiptir. STK’nın kararlarının kapsamı, aşağıdaki konuları kapsar:

  • Sigorta sözleşmesinin kurulması, uygulanması ve feshi
  • Sigorta sözleşmesinden kaynaklanan tazminat talepleri
  • Sigorta sözleşmesine ilişkin diğer uyuşmazlıklar

STK Kararlarının Bağlayıcılığı

STK’nın verdiği kararlar, taraflar için bağlayıcıdır. STK kararını taraflardan biri yerine getirmezse, diğer taraf, kararı icra yoluyla yerine getirtebilir.

STK Kararlarının Teminat Gerekçesi Olması

STK’nın verdiği kararlar, icra takibinin başlatılması için teminat olarak kabul edilebilir. STK kararının teminat olarak kabul edilmesi için, kararın kesinleşmesi gerekir.

STK Kararlarının Yayınlanması

STK’nın verdiği kararlar, STK’nın internet sitesinde ilan edilir. Ayrıca, taraflar da kendi başvurularının sonucunu STK’nın internet sitesinden sorgulayabilirler.

STK Kararlarının Erişimi

STK’nın verdiği kararlar, herkes tarafından erişilebilir. STK’nın internet sitesinden, tüm karar metinlerine ulaşılabilmektedir.

STK Kararlarının Önemi

STK, sigortacılık alanındaki uyuşmazlıkların hızlı ve etkin bir şekilde çözümlenmesi amacıyla önemli bir kurumdur. STK’nın verdiği kararlar, taraflar için bağlayıcıdır ve icra yoluyla yerine getirilebilir. STK kararlarının yayınlanması, sigorta sektöründe şeffaflığın ve güvenilirliğin sağlanmasına katkı sağlamaktadır.


Yayımlandı

kategorisi