Sınıf Öğretmeni Maaşları 2024-2025 Güncel

Sınıf Öğretmeni Maaşları 2023

Sınıf öğretmenleri, ilköğretimde ilkokul birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci sınıflarda öğrencilere eğitim veren öğretmenlerdir. Sınıf öğretmenleri, öğrencilerin akademik, sosyal ve duygusal gelişimlerinden sorumludur.

Sınıf Öğretmeni Maaşları Nasıl Hesaplanır?

Sınıf öğretmenlerinin maaşları, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin memur maaşlarına ilişkin mevzuat hükümlerine göre belirlenir. Bu mevzuata göre, sınıf öğretmenlerinin maaşları, derece, kademe, ek gösterge, hizmet yılı ve kıdem tazminatı gibi unsurlara göre değişmektedir.

2023 Sınıf Öğretmeni Maaşları

2023 yılı Temmuz ayı itibarıyla, sınıf öğretmenlerinin maaşları aşağıdaki gibidir:

 • 1/4 derecesinde görev yapan sınıf öğretmenlerinin maaşı 26.654 TL’dir.
 • 1/4 derecesinde görev yapan evli ve 2 çocuklu sınıf öğretmenlerinin maaşı 32.248 TL’dir.
 • 1/4 derecesinde görev yapan sözleşmeli sınıf öğretmenlerinin maaşı 11.000 TL’dir.

Sınıf Öğretmeni Maaşlarını Etkileyen Faktörler

Sınıf öğretmenlerinin maaşlarını etkileyen faktörler şunlardır:

 • Derece ve kademe: Sınıf öğretmenlerinin derece ve kademesi arttıkça, maaşları da artmaktadır.
 • Ek gösterge: Ek gösterge, memurların emeklilik ikramiyesi ve emekli maaşına etki eden bir unsurdur. Ek göstergesi yüksek olan sınıf öğretmenlerinin emeklilik ikramiyesi ve emekli maaşı da daha yüksek olmaktadır.
 • Hizmet yılı: Sınıf öğretmenlerinin hizmet yılı arttıkça, maaşları da artmaktadır.
 • Kıdem tazminatı: Kıdem tazminatı, memurların hizmet yılı karşılığında alacakları tazminattır. Kıdemi yüksek olan sınıf öğretmenlerinin kıdem tazminatı da daha yüksek olmaktadır.

Sınıf Öğretmeni Maaşlarının Geleceği

Türkiye’de eğitim alanındaki reformlar kapsamında, sınıf öğretmenlerinin maaşlarının artırılması hedeflenmektedir. Bu kapsamda, sınıf öğretmenlerinin maaşlarına ek zam yapılması ve ek göstergelerinin yükseltilmesi gibi çalışmalar yapılmaktadır.

Sınıf Öğretmenliği Mesleğinin Avantajları

Sınıf öğretmenliği mesleğinin avantajları şunlardır:

 • Öğrencilere ve topluma faydalı olmak: Sınıf öğretmenleri, öğrencilerin akademik, sosyal ve duygusal gelişimlerine katkıda bulunurlar. Bu sayede, öğrencilerin başarılı bireyler olarak yetişmelerine yardımcı olurlar.
 • Anlamlı bir iş yapmak: Sınıf öğretmenleri, her gün yeni şeyler öğrenirler ve öğrencilerinin gelişimini görmekten mutluluk duyarlar. Bu sayede, anlamlı bir iş yaptıklarını hissederler.
 • Esnek çalışma saatleri: Sınıf öğretmenleri, genellikle mesai saatleri dışında da okulda vakit geçirirler. Ancak, çalışma saatleri genel olarak esnektir.

Sınıf Öğretmenliği Mesleğinin Dezavantajları

Sınıf öğretmenliği mesleğinin dezavantajları şunlardır:

 • Yüksek stres: Sınıf öğretmenleri, öğrencilerinin akademik ve sosyal gelişimlerinden sorumludur. Bu nedenle, yüksek stres altında çalışabilirler.
 • Yüksek sorumluluk: Sınıf öğretmenleri, öğrencilerinin akademik, sosyal ve duygusal gelişiminden sorumludur. Bu nedenle, yüksek sorumluluk taşırlar.
 • Yüksek çalışma saatleri: Sınıf öğretmenleri, genellikle mesai saatleri dışında da okulda vakit geçirirler. Bu nedenle, çalışma saatleri uzun olabilir.

Sonuç

Sınıf öğretmenleri, ilköğretimde öğrencilerin akademik, sosyal ve duygusal gelişimlerinden sorumlu olan öğretmenlerdir. Sınıf öğretmenlerinin maaşları, derece, kademe, ek gösterge, hizmet yılı ve kıdem tazminatı gibi unsurlara göre değişmektedir. Türkiye’de eğitim alanındaki reformlar kapsamında, sınıf öğretmenlerinin maaşlarının artırılması hedeflenmektedir.


Yayımlandı

kategorisi