Doğa Eş Anlamlısı Nedir? Doğanın Eş Anlamlısı (Anlamdaşı) Ne?

DOĞA kelimesinin eş anlamlısı ne? DOĞA sözcüğünün anlamdaşı hangi kelime?

İşte Eş Anlamlısı:
DOĞA = TABİAT, huy, çevre, yer küre

DOĞA ve TABİAT sözcükleri aynı anlama gelir. Bu nedenle bu iki sözcüğü birbirinin yerine kullanabilirsiniz. Dolayısıyla eş anlamlı kelimelerdir.
Ayrıca huy, çevre, yer küre gibi kelimeler de DOĞA ile aynı manaya gelir. Ama her durumda birbirinin yerine kullanılamazlar. Çünkü DOĞA kelimesinin aşağıda gösterdiğimiz gibi birkaç farklı manası vardır. Dolayısıyla cümle içindeki anlamına göre eş anlamlısı da değişir.
DOĞA sözlük anlamı:

 1. İnsan faaliyetlerinin dışında kendi kendini sürekli olarak yeniden yaratan ve değiştiren güç, canlı ve cansız maddelerden oluşan varlığın hepsi, tabiatBir kimsenin eğilimlerinin, içgüdülerinin hepsi, huy.
 2. İnsan eliyle büyük değişikliğe uğramamış, doğal güzelliklerini koruyan çevre.
 3. Evrende meydana gelen olayları denetiminde, egemenliğinde tuttuğuna inanılan soyut güç.
 4. İnsan etkinliklerinin dışında kendi kendini sürekli yeniden üreten ve değiştiren, canlı ve cansız maddelerden oluşan,doğal kaynakları sağlayan ortam.
 5. Bir üretim faktörü olarak üretimin gerçekleştirildiği her türlü ortam.
 6. İçinde canlıların yaşadığı yerküre, çevre. Tabiat.
 7. İnsan etkisi ve katkısının dışında varolan öğeler, nesneler, olaylar ve etkileşimlerin tümü.
 8. tabiat karşılığı olarak kuraldışı uydurulmuş kelime.
 9. Var olan her şeyin, canlı ve nesnelerin tümü.
 10. Deniz, dağ, ova, orman vb.nin oluşturduğu fiziksel dünya.
 11. Yaradılış ve yapı özelliklerinin tümü.

Aşağıdaki tabloda her sınavda işinize yarayacak ayrıntı, affetme, bencil, zayıf, davet ve eser gibi kelimelerin eş anlamlıları verilmiştir mutlaka göz atmanızda fayda var.
Bu yazıda DOĞA kelimesinin eş anlamlısını paylaştık. DOĞA ile TABİAT gibi birbiriyle eş anlamlı yani anlamdaş olan diğer sözcük örneklerini görmek için buraya tıklayarak Eş Anlamlı Kelimeler arşivimize bakabilirsiniz.

Ayrıca zıt anlamlı sözcüklere bakmak isterseniz buraya tıklayarak Zıt Anlamlı Kelimeler arşivimize bakmanızı öneririz.


Benzer Sorular

Yorum Yaz