Soruşturma Dosyası Sorgulama

Soruşturma Dosyası Sorgulama

Soruşturma dosyası sorgulama, bir kişinin hakkında yürütülen bir ceza soruşturmasına ilişkin dosya bilgilerine erişim sağlama işlemidir. Bu işlem, soruşturmaya taraf olan kişiler, avukatları veya diğer ilgili kişiler tarafından yapılabilir.

Türkiye’de soruşturma dosyası sorgulama işlemi, Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) üzerinden gerçekleştirilir. UYAP, Adalet Bakanlığı tarafından geliştirilen ve tüm yargı birimlerinin dosyalarını elektronik ortamda sakladığı bir sistemdir.

Soruşturma Dosyası Sorgulama Hakkı

Soruşturma dosyası sorgulama hakkı, Anayasa’nın 36. maddesinde düzenlenen “Hak arama hürriyeti” kapsamında yer alan bir haktır. Bu hak, herkesin, kendisi veya başkaları hakkında açılmış bir davaya veya soruşturmaya ilişkin bilgi edinme ve dosya incelemesi yapma hakkını güvence altına alır.

Soruşturma dosyası sorgulama hakkı, yalnızca soruşturmaya taraf olan kişilere değil, aynı zamanda avukatlara ve diğer ilgili kişilere de tanınmıştır. Bu kapsamda, soruşturmaya konu olan olayın mağduru, tanık veya bilirkişi olarak ifade veren kişiler de soruşturma dosyasını sorgulama hakkına sahiptir.

Soruşturma Dosyası Sorgulama Yöntemleri

UYAP üzerinden soruşturma dosyası sorgulama işlemi, iki farklı yöntemle yapılabilir:

 • e-Devlet Kapısı üzerinden sorgulama
 • UYAP Vatandaş Portalı üzerinden sorgulama

e-Devlet Kapısı üzerinden sorgulama, en yaygın kullanılan soruşturma dosyası sorgulama yöntemidir. Bu yöntemi kullanmak için, e-Devlet Kapısı’na üye olmak ve sisteme giriş yapmak gerekir. Sisteme giriş yaptıktan sonra, “Adalet Bakanlığı” başlığı altında yer alan “Dava Dosyası Sorgulama” hizmetini seçmek gerekir. Bu hizmet üzerinden, soruşturma dosyası sorgulama işlemini gerçekleştirmek için gerekli olan bilgiler girilir.

UYAP Vatandaş Portalı üzerinden sorgulama, e-Devlet Kapısı üzerinden sorgulama işlemine benzer bir yöntemdir. Bu yöntemi kullanmak için, UYAP Vatandaş Portalı’na üye olmak ve sisteme giriş yapmak gerekir. Sisteme giriş yaptıktan sonra, “Dosya Sorgulama” başlığı altında yer alan “Soruşturma Dosyası Sorgulama” hizmetini seçmek gerekir. Bu hizmet üzerinden, soruşturma dosyası sorgulama işlemini gerçekleştirmek için gerekli olan bilgiler girilir.

Soruşturma Dosyası Sorgulama Bilgileri

Soruşturma dosyası sorgulama işlemi sonucunda, soruşturma dosyasına ilişkin aşağıdaki bilgilere erişilebilir:

 • Dosya numarası
 • Dosyanın açıldığı tarih
 • Dosyanın soruşturmacı savcısı
 • Dosyanın konusu
 • Dosyada yer alan şüpheliler ve mağdurlar
 • Dosyada yer alan iddialar
 • Dosyada yürütülen işlemler

Soruşturma Dosyası Sorgulama Sonuçları

Soruşturma dosyası sorgulama işlemi sonucunda, aşağıdaki sonuçlar ortaya çıkabilir:

 • Dosya bulunamadı. Bu durum, soruşturmanın henüz başlatılmamış olması veya dosya bilgilerinin yanlış girilmesi nedeniyle olabilir.
 • Dosya erişime kapalı. Bu durum, soruşturmanın gizlilik derecesine sahip olması veya soruşturmanın henüz tamamlanmamış olması nedeniyle olabilir.
 • Dosya erişime açık. Bu durumda, soruşturma dosyası bilgilerine erişim sağlanabilir.

Soruşturma Dosyası Sorgulamada Dikkat Edilmesi Gerekenler

Soruşturma dosyası sorgulama işlemi, hassas bir konudur. Bu nedenle, sorgulama işlemi sırasında aşağıdaki noktalara dikkat etmek gerekir:

 • Sorgulama işlemini, yalnızca soruşturmaya taraf olan kişiler veya avukatları yapmalıdır.
 • Sorgulama işlemi, yalnızca soruşturma dosyasının içeriği ile ilgili bilgi edinmek için yapılmalıdır.
 • Sorgulama işlemi sonucunda elde edilen bilgiler, soruşturmanın gizliliğini ihlal edecek şekilde kullanılamaz.

Soruşturma Dosyası Sorgulamada Yanlış Bilgi Girilmesi

Soruşturma dosyası sorgulama işlemi sırasında yanlış bilgi girilmesi durumunda, aşağıdaki sonuçlar ortaya çıkabilir:

 • Dosya bulunamayabilir.
 • Dosya erişime kapalı olabilir.
 • Dosya erişime açık olsa bile, yanlış bilgiler nedeniyle dosya bilgilerine erişim sağlanamayabilir.

Bu nedenle, soruşturma dosyası sorgulama işlemi sırasında, gerekli bilgilerin doğru bir şekilde girilmesi önemlidir.


Yayımlandı

kategorisi