Sözleşmeli Öğretmen Maaşları 2024-2025 Güncel

2023 Sözleşmeli Öğretmen Maaşları

Sözleşmeli öğretmenlik, Türkiye’de Milli Eğitim Bakanlığı tarafından istihdam edilen ve kadrolu öğretmenlerle aynı görevleri yerine getiren ancak kadrolu öğretmenlerle aynı haklara sahip olmayan bir öğretmenlik türüdür. Sözleşmeli öğretmenler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesine göre istihdam edilirler.

Sözleşmeli öğretmenlerin maaşları, kadrolu öğretmenlerin maaşlarına göre daha düşüktür. Bunun nedeni, sözleşmeli öğretmenlerin kadrolu öğretmenlerle aynı haklara sahip olmamalarıdır. Örneğin, sözleşmeli öğretmenler, kadrolu öğretmenler gibi kıdem tazminatı, emekli ikramiyesi gibi haklara sahip değildirler.

2023 yılı itibarıyla sözleşmeli öğretmenlerin maaşları, aşağıdaki gibidir:

 • En düşük sözleşmeli öğretmen maaşı: 12.000 TL
 • Ortalama sözleşmeli öğretmen maaşı: 12.700 TL
 • En yüksek sözleşmeli öğretmen maaşı: 13.400 TL

Sözleşmeli öğretmen maaşlarını etkileyen faktörler

Sözleşmeli öğretmen maaşlarını etkileyen faktörler şunlardır:

 • Öğretmenin mezun olduğu bölüm: Fen, matematik, teknoloji gibi bölümlerden mezun olan öğretmenler, diğer bölümlerden mezun olan öğretmenlere göre daha yüksek maaş alır.
 • Öğretmenin görev yaptığı bölge: Şehir merkezlerinde görev yapan öğretmenler, kırsal kesimlerde görev yapan öğretmenlere göre daha yüksek maaş alır.
 • Öğretmenin deneyimi: Deneyimli öğretmenler, yeni başlayan öğretmenlere göre daha yüksek maaş alır.

Sözleşmeli öğretmen maaşlarına yapılan zamlar

Sözleşmeli öğretmen maaşlarına her yıl Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere iki kez zam yapılır. Zam oranı, memur maaşlarına yapılan zam oranı ile aynıdır.

2023 yılı itibarıyla sözleşmeli öğretmenlerin maaşlarına yapılan zam oranı %30’dur. Bu zam oranıyla birlikte, 12.000 TL olan en düşük sözleşmeli öğretmen maaşı 15.600 TL’ye yükselmiştir.

Sözleşmeli öğretmen maaşlarına ek ödemeler

Sözleşmeli öğretmenlere, kadrolu öğretmenlere yapılan ek ödemeler de yapılır. Bu ek ödemeler, öğretmenlerin hizmet yılı, derece ve kademe gibi unsurlara göre değişir.

2023 yılı itibarıyla sözleşmeli öğretmenlere yapılan ek ödemeler, aşağıdaki gibidir:

 • 1. hizmet yılı: 400 TL
 • 2. hizmet yılı: 500 TL
 • 3. hizmet yılı: 600 TL
 • 4. hizmet yılı: 700 TL
 • 5. hizmet yılı ve üzeri: 800 TL

Sözleşmeli öğretmen maaşlarına yansıyan diğer faktörler

Sözleşmeli öğretmen maaşlarına yansıyan diğer faktörler şunlardır:

 • Ek ders ücreti: Sözleşmeli öğretmenler, ders saati başına ek ders ücreti alır. Ek ders ücreti, öğretmenlerin branşı ve görev yaptıkları bölgeye göre değişir.
 • Bölgesel ödemeler: Bazı bölgelerde görev yapan sözleşmeli öğretmenlere, bölgesel ödeme yapılır. Bu ödeme, öğretmenlerin görev yaptıkları bölgenin ekonomik gelişmişlik düzeyine göre değişir.
 • Yabancı dil tazminatı: Yabancı dil bilen sözleşmeli öğretmenlere, yabancı dil tazminatı verilir. Bu tazminat, öğretmenlerin bildikleri yabancı dil sayısına ve yabancı dil seviyelerine göre değişir.

Sonuç

Sözleşmeli öğretmen maaşları, kadrolu öğretmenlerin maaşlarına göre daha düşüktür. Ancak, sözleşmeli öğretmenlere yapılan ek ödemeler ve bölgesel ödemeler, maaşların bir miktar artmasına yardımcı olur.


Yayımlandı

kategorisi