Tapu Şerh Sorgulama

Tapu Şerhi Sorgulama Nedir?

Tapu şerhi, bir taşınmazın tapu kütüğünde yer alan ve taşınmazın üzerinde bulunan bir hak veya kısıtlamayı gösteren kayıttır. Şerhler, taşınmazın mülkiyetini, kullanımını veya satışını etkileyebilecek önemli bilgiler içerebilir. Bu nedenle, bir taşınmaz satın almadan veya satmadan önce tapu şerhlerini sorgulatmak önemlidir.

Tapu şerhleri, idari şerhler, adli şerhler ve özel şerhler olmak üzere üçe ayrılır.

İdari Şerhler

İdari şerhler, kamu otoriteleri tarafından konulan şerhlerdir. Bu şerhlerin amacı, taşınmaz üzerinde bulunan bir kamu tüzel kişisinin bir hakkının veya çıkarının korunmasıdır. İdari şerhlerin bazı örnekleri şunlardır:

 • İzinsiz inşaat şerhi
 • Kamulaştırma şerhi
 • Kamulaştırma bedelinin ödenmediğine dair şerh
 • İmar planında yol olarak ayrıldığına dair şerh

Adli Şerhler

Adli şerhler, mahkemeler tarafından konulan şerhlerdir. Bu şerhlerin amacı, taşınmaz üzerinde bulunan bir davanın veya ihtilafın sonuçlanmasını bekletmektir. Adli şerhlerin bazı örnekleri şunlardır:

 • İcra takibi şerhi
 • İhtiyati tedbir şerhi
 • Üçüncü şahıs lehine ipotek şerhi
 • Miras davasına ilişkin şerh

Özel Şerhler

Özel şerhler, taşınmazın mülkiyetini elinde bulunduran kişi veya kişiler tarafından konulan şerhlerdir. Bu şerhlerin amacı, taşınmaz üzerinde bulunan bir hakkın veya kısıtlamanın korunmasıdır. Özel şerhlerin bazı örnekleri şunlardır:

 • Kiralama şerhi
 • Kat irtifakı şerhi
 • Kat mülkiyeti şerhi
 • İpotek şerhi

Tapu Şerhi Sorgulama Yöntemleri

Tapu şerhlerini sorgulamak için iki yöntem vardır:

Tapu Müdürlüğüne Başvuru

Tapu şerhlerini sorgulamanın en geleneksel yolu, tapu müdürlüğüne başvuru yapmaktır. Tapu müdürlüğüne gidip, taşınmazın tapu numarasını vererek tapu şerhlerini öğrenebilirsiniz.

e-Devlet Kapısı Üzerinden Sorgulama

Tapu şerhlerini sorgulamanın en kolay yolu, e-Devlet Kapısı üzerinden sorgulama yapmaktır. e-Devlet Kapısı’na giriş yaptıktan sonra, “Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü” sekmesine tıklayın ve “Tapu Bilgileri Sorgulama” hizmetini seçin. Açılan sayfada, taşınmazın tapu numarasını ve kimlik bilgilerinizi girin. Sorgulamayı yaptıktan sonra, taşınmazın tapu şerhlerini görebilirsiniz.

Tapu Şerhi Sorgulamanın Faydaları

Tapu şerhlerini sorgulamanın birçok faydası vardır. Bu faydalardan bazıları şunlardır:

 • Taşınmazın üzerinde bulunan hakları ve kısıtlamaları öğrenebilirsiniz.
 • Taşınmazın mülkiyetinin veya kullanımında herhangi bir sorun olup olmadığını anlayabilirsiniz.
 • Taşınmazın değerini belirlemek için kullanabilirsiniz.

Tapu Şerhi Sorgulamanın Riskleri

Tapu şerhlerini sorgulamanın bazı riskleri de vardır. Bu risklerden bazıları şunlardır:

 • Taşınmazın üzerinde bulunan bir şerh, taşınmazın değerini düşürebilir.
 • Taşınmaz üzerinde bulunan bir şerh, taşınmazın mülkiyetinin veya kullanımını sınırlayabilir.
 • Taşınmaz üzerinde bulunan bir şerh, taşınmazın satışını zorlaştırabilir.

Tapu Şerhi Sorgulamanın Önemi

Tapu şerhlerini sorgulamanın, bir taşınmaz satın almadan veya satmadan önce yapılması gereken önemli bir işlemdir. Bu sorgulama sayesinde, taşınmazın üzerinde bulunan hakları ve kısıtlamaları öğrenebilir ve taşınmazın mülkiyetinin veya kullanımında herhangi bir sorun olup olmadığını anlayabilirsiniz.


Yayımlandı

kategorisi