Teknoloji Nedir?

_teknoloji_nedir_-_technologyContact__-_herodevyapilir_7-20140215-201314.jpg (1000×527)

En kısa haliyle teknoloji bilimsel bilginin pratik amaçlar ve uygulamalar için kullanılmasıdır.

(a) Bilimin kullanılmasıdır, özellikle de endüstriyel ve ticari amaçlarla kullanımıdır.
(b) Bir ticari ve endüstriyel hedefi başarmak için kullanılan bilimsel metot ve materyaldir.

(2) Bir gurup olarak düşünülen elektronik veya dijital ürünler ve sistemlerdir.

Mal ve hizmetlerden faydalanma, dizayn ve üretimde ve insan faaliyetleri organizasyonunda bilginin maksatlı kullanımıdır.

Teknoloji aşağıdaki yollarla açıklanabilir:

1- Somut (elle tutulur): Projeler, modeller, prototipler, kullanma kılavuzu.

2-  Soyut (manevi): danışmanlık, problem çözme ve eğitim metotları.

3- Yüksek: Maddeyi ve büyük miktarda kuvveti neredeyse tamamen otomatik ve akıllı teknolojiyle idare etme.

4- Orta Dereceli: İyileştirilmiş maddeyi ve orta dereceli kuvveti yarı otomatik kısmi akıllı teknolojilerle idare etme.

5- Düşük: Yontulmamış veya bütün maddeyi ve zayıf güçleri idare eden ve insan emeği gerektiren teknoloji

Kısaca Teknoloji Ne Demek?

İnsanlığın ihtiyaçlarına uygun olan araç ve aletlerin yapılması veya üretilmesi için gereken bilgi ve yetenektir. Bunun yanı sıra teknoloji herhangi bir sanayi dalı ile alakalı üretim yöntemlerini, kullanılan araç gereçleri ve aletleri kapsayan bilgi bütünüdür.

Teknolojinin tarihi bilim ve mühendislikten daha eskidir. Bir diğer görüşe göre ise teknoloji bilimin uygulanmasıdır.
Günümüzde ise teknolojiyi veri paylaşımının etkili bir şekilde kullanılarak keşiflere yön vermesinin etkin bir bileşeni olarak tanımlayabiliriz.

Detaylı Olarak Teknoloji Nedir?

Teknoloji kelimesini düşündüğünüzde aklınıza ne geliyor? Kulağa sanki elektrikle çalışan bir şey yada bilim kurgu şovu gibi bir şey geliyor. Teknoloji bizi kompleks düşünmeye itiyor. Fakat enerji kompleks olmak zorunda değil.

Teknoloji bilimsel bilginin pratik amaçlar ve uygulamalar için kullanılmasıdır. Bu amaç endüstriyel de olabilir, günlük yaşamımız da olabilir. Dolayısıyla eğer bilimsel bilgiyi bazı özel amaçlar için kullanıyorsak teknolojiden faydalanıyoruz demektir. Fakat tabii ki biraz daha fazlası var. Teknoloji genellikle bir takım özel ekipmanları içerir. Ama bu ekipman oldukça basit de olabilir, aşırı karmaşık da olabilir. Yani tekerleğin icadından tutun da bilgisayar ve mp3 oynatıcılara kadar her şey teknoloji olabilir.

Teknoloji Türleri

Teknoloji hem basit hem de karmaşık olabileceği için pek çok teknoloji türü vardır. Bir türü mekaniksel teknolojidir. Tekerlek, vites (dişli takımı), emniyet kemeri ve makineler bu türe dahildir.

Dönen şeyler yada harekete belirli bir yön veren şeyler mekaniktir. İnsanlık tarihinin en önemli teknolojik gelişmesi tekerleğin icadıdır ve oldukça basit bir buluştur.

Tekerlek
The Wheel

Perhaps the type of technology that we’re most familiar with in modern life is electronic technology, usually just called electronics. This is a complex form of technology that uses electric circuits to achieve a goal. Electric circuits can also vary in complexity. If you have a look at the circuit board, with dozens of apparently random pathways mixed in with various components, you know how complex electronics can be. But anything that runs on electricity is electronic. This includes computers, washing machines, dryers, MP3 players, car radios, televisions – anything you plug into the wall outlet.

Belki de bugün en bize en çok tanıdık gelen teknoloji türü elektronik teknolojidir. Belli bir görevi yerine getirmek için elektrik devrelerini kullanan kompleks bir teknoloji formudur. Elektrik devrelerinin karmaşıklığı değişiklik gösterebilir. Fakat elektrikle çalışan her şey elektroniktir. Buna prize takarak çalıştırdığınız her şey (bilgisayar, çamaşır makinesi, mp3 çalar, televizyon vs.) dahildir.

Çamaşır Makinesi
Washing Machines

You can also split technology into types based on purpose. There’s industrial and manufacturing technology, medical technology, communications technology, and others.

Teknolojiyi kullanım amacına göre de türlere ayırabiliriz. Endüstriyel ve üretim teknolojisi, tıp teknolojisi, iletişim teknolojisi gibi daha pek çok türden söz edebiliriz.

Endüstride kullanılan robotlar
Robots in Industry.

Tıp teknolojisi (medikal teknoloji) hastalıkların teşhisine, tedavisine ve koruyucu önlemlere hizmet eder.  Solunum cihazları, ilaçlar ve ultrason cihazları bunlara örnek olarak verilebilir.


Yayımlandı

kategorisi