Tıbbi Laboratuvar Teknikeri Devlet Maaşları 2024-2025 Güncel

Tıbbi Laboratuvar Teknikeri Devlet Maaşları 2023

Tıbbi laboratuvar teknikeri, sağlık kuruluşlarında hastalıkların teşhis ve tedavisi için gerekli olan tıbbi testleri yapan ve laboratuvar çalışmalarını yürüten meslek grubudur. Tıbbi laboratuvar teknikerleri, tıbbi laboratuvarlarda, kan, idrar, dışkı, doku ve diğer vücut sıvı ve dokularından alınan örnekler üzerinde çeşitli testler ve analizler yaparlar. Bu testler ve analizler, hastalıkların teşhisi, tedavinin planlanması ve takibi için gereklidir.

Tıbbi laboratuvar teknikeri olmak için, üniversitelerin sağlık bilimleri fakültelerinin tıbbi laboratuvar teknikerliği bölümlerinden ön lisans derecesi ile mezun olmak gerekir. Tıbbi laboratuvar teknikeri olarak çalışmak isteyen adayların, fen bilimlerine ilgi duymaları ve analitik düşünme yeteneğine sahip olmaları gerekir.

Tıbbi laboratuvar teknikerleri, kamu ve özel sektörde çalışabilirler. Kamuda çalışmak isteyen tıbbi laboratuvar teknikerleri, ÖSYM tarafından düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ile atanırlar. Özel sektörde çalışmak isteyen tıbbi laboratuvar teknikerleri, laboratuvarlarda, hastanelerde, kliniklerde ve diğer sağlık kuruluşlarında görev yapabilirler.

Tıbbi Laboratuvar Teknikeri Devlet Maaşları

Tıbbi laboratuvar teknikerleri, kamuda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak çalışırlar. Devlette çalışan tıbbi laboratuvar teknikerlerinin maaşları, 2023 yılı için şu şekildedir:

 • 1. derece, 1. kademe tıbbi laboratuvar teknikeri maaşı: 14.430 TL
 • 1. derece, 2. kademe tıbbi laboratuvar teknikeri maaşı: 15.000 TL
 • 1. derece, 3. kademe tıbbi laboratuvar teknikeri maaşı: 15.570 TL
 • 2. derece, 1. kademe tıbbi laboratuvar teknikeri maaşı: 16.140 TL
 • 2. derece, 2. kademe tıbbi laboratuvar teknikeri maaşı: 16.710 TL
 • 2. derece, 3. kademe tıbbi laboratuvar teknikeri maaşı: 17.280 TL
 • 3. derece, 1. kademe tıbbi laboratuvar teknikeri maaşı: 17.850 TL
 • 3. derece, 2. kademe tıbbi laboratuvar teknikeri maaşı: 18.420 TL
 • 3. derece, 3. kademe tıbbi laboratuvar teknikeri maaşı: 18.990 TL

Tıbbi Laboratuvar Teknikeri Maaşlarına Etki Eden Faktörler

Tıbbi laboratuvar teknikeri maaşlarına, aşağıdaki faktörler etki eder:

 • Eğitim durumu: Tıbbi laboratuvar teknikerleri, ön lisans derecesi ile mezun olduklarında 1. derece, lisans derecesi ile mezun olduklarında ise 2. derece olarak atanırlar. Eğitim derecesi arttıkça maaşlar da artar.
 • Kademe ve kıdem: Tıbbi laboratuvar teknikerleri, hizmet sürelerine göre kademelendirilirler. Kademe arttıkça maaşlar da artar.
 • Performans değerlendirmesi: Tıbbi laboratuvar teknikerlerinin performansları, her yıl performans değerlendirmesi ile değerlendirilir. Performans değerlendirmesi sonucunda olumlu puan alan tıbbi laboratuvar teknikerlerinin maaşlarına zam yapılır.
 • Ek ödemeler: Tıbbi laboratuvar teknikerlerine, ek ödeme, döner sermaye ve diğer ek ödemeler de yapılabilir.

Tıbbi Laboratuvar Teknikeri Olmak için Öneriler

Tıbbi laboratuvar teknikeri olmak isteyen adaylar için aşağıdaki öneriler faydalı olabilir:

 • Fen bilimlerine ilgi duyun. Tıbbi laboratuvar teknikerleri, tıbbi test ve analizler yapmak için fen bilimleri alanında bilgi ve beceriye ihtiyaç duyarlar.
 • Analitik düşünme yeteneğine sahip olun. Tıbbi laboratuvar teknikerleri, test ve analiz sonuçlarını yorumlamak için analitik düşünme yeteneğine ihtiyaç duyarlar.
 • Laboratuvar ortamına uyum sağlayın. Tıbbi laboratuvarlar, steril ve hassas bir çalışma ortamı gerektirir. Laboratuvar ortamı

Yayımlandı

kategorisi