Tıp Maaşları 2024-2025 Güncel

Tıp Maaşları: Türkiye’de Tıp Doktorlarının Maaşları Ne Kadar?

Tıp, insan sağlığının korunması ve iyileştirilmesi için yapılan çalışmalara verilen genel addır. Tıp doktorları, tıp eğitimi alarak bu alanda uzmanlaşan kişilerdir. Tıp doktorlarının temel görevi, hastalıkların teşhis ve tedavisini yapmaktır. Bunun yanı sıra, tıp doktorları koruyucu hekimlik hizmetleri de sunar.

Tıp doktorlarının maaşları, çalışılan kuruma, kıdeme, uzmanlık alanına ve performansa göre değişiklik gösterebilir. Türkiye’de tıp doktorlarının maaşları, 2023 yılı itibarıyla şu şekildedir:

 • Pratisyen hekim maaşı: 37.450 TL
 • Uzman hekim maaşı: 54.959 TL
 • Akademisyen hekim maaşı: 75.560 TL
 • Kamu hastanesinde çalışan hekim maaşı: 43.760 TL
 • Özel hastanede çalışan hekim maaşı: 60.000 TL

Pratisyen Hekim Maaşları

Pratisyen hekimler, tıp fakültesi mezunu olan ve uzmanlık eğitimi almamış hekimlerdir. Pratisyen hekimler, aile hekimliği, acil tıp, iç hastalıkları, çocuk hastalıkları gibi alanlarda çalışabilirler.

2023 yılı itibarıyla Türkiye’de pratisyen hekim maaşı, ortalama 37.450 TL’dir. Pratisyen hekim maaşı, çalışılan kuruma ve bölgeye göre değişiklik gösterebilir.

Uzman Hekim Maaşları

Uzman hekimler, tıp fakültesi mezunu olan ve uzmanlık eğitimi alan hekimlerdir. Uzmanlık eğitimi, 4-6 yıl arasında sürmektedir. Uzman hekimler, kardiyoloji, nöroloji, onkoloji, pediatri gibi birçok farklı alanda uzmanlaşabilirler.

2023 yılı itibarıyla Türkiye’de uzman hekim maaşı, ortalama 54.959 TL’dir. Uzman hekim maaşı, çalışılan kuruma, uzmanlık alanına ve kıdeme göre değişiklik gösterebilir.

Akademisyen Hekim Maaşları

Akademisyen hekimler, tıp fakültesi veya araştırma enstitülerinde çalışan hekimlerdir. Akademisyen hekimler, araştırma, eğitim ve klinik uygulama gibi alanlarda görev yapabilirler.

2023 yılı itibarıyla Türkiye’de akademisyen hekim maaşı, ortalama 75.560 TL’dir. Akademisyen hekim maaşı, çalışılan kuruma, unvana ve kıdeme göre değişiklik gösterebilir.

Kamu Hastanesinde Çalışan Hekim Maaşları

Kamu hastanelerinde çalışan hekimler, Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastanelerde görev yapan hekimlerdir. Kamu hastanelerinde çalışan hekimlerin maaşları, ek ödemeler dahil olmak üzere şu şekildedir:

 • Pratisyen hekim maaşı: 43.760 TL
 • Uzman hekim maaşı: 54.959 TL
 • Akademisyen hekim maaşı: 75.560 TL

Özel Hastanede Çalışan Hekim Maaşları

Özel hastanelerde çalışan hekimler, özel sektöre ait hastanelerde görev yapan hekimlerdir. Özel hastanelerde çalışan hekimlerin maaşları, çalışılan hastaneye, uzmanlık alanına ve kıdeme göre değişiklik gösterebilir. Genel olarak, özel hastanelerde çalışan hekimlerin maaşları, kamu hastanelerinde çalışan hekimlerden daha yüksektir.

Tıp Maaşlarını Etkileyen Faktörler

Tıp doktorlarının maaşlarını etkileyen faktörler şunlardır:

 • Çalışılan kurum: Kamu hastanelerinde çalışan hekimlerin maaşları, özel hastanelerde çalışan hekimlerden daha düşüktür.
 • Kıdem: Kıdemi daha yüksek olan hekimlerin maaşları, kıdemi daha düşük olan hekimlerden daha yüksektir.
 • Uzmanlık alanı: Bazı uzmanlık alanlarının maaşları, diğer uzmanlık alanlarından daha yüksektir.
 • Performans: Hekimlerin performansları, maaşlarına yansıyabilir.

Tıp Maaşlarının Geleceği

Tıp doktorlarının maaşları, Türkiye’de her yıl artmaktadır. Bu artış, tıp doktorlarının işgücü piyasasında talepli olmalarına bağlıdır. Tıp doktorlarına olan talep arttıkça, maaşları da artmaya devam edecektir.


Yayımlandı

kategorisi