Vergi Mükellefi Nasıl Olunur 2024-2025 Güncel

Vergi Mükellefi Nasıl Olunur?

Vergi mükellefi, vergi kanunlarına göre kendisine vergi borcu yüklenen ve bu borcu ödemek zorunda olan gerçek ve tüzel kişilerdir. Vergi mükellefi olmak için, vergiye tabi bir olay meydana gelmesi gerekmektedir. Örneğin, bir kişinin ücretli bir işte çalışması, bir şirketin satış yapması veya bir kişinin taşınmaz mal sahibi olması, vergiye tabi olaylardır.

Vergi Mükellefi Olma Şartları

Vergi mükellefi olabilmenin genel şartları şunlardır:

 • Türk vatandaşı olmak veya Türkiye’de ikamet etmek
 • Vergiye tabi bir olay meydana getirmek

Vergi Mükellefi Olma Süreci

Vergi mükellefi olmak için, öncelikle vergi dairesine müracaat edilmesi gerekir. Müracaat sırasında, vergi mükellefiyeti ile ilgili belgeler ibraz edilmelidir. Bu belgeler, mükellefin faaliyet gösterdiği sektöre ve vergiye tabi olduğu olaya göre değişiklik gösterebilir.

Gerçek Kişiler İçin Vergi Mükellefiyeti

Gerçek kişiler, vergi mükellefi olmak için, aşağıdaki belgelerle birlikte vergi dairesine başvurmalıdır:

 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • İkametgah belgesi
 • Gelir vergisi mükellefiyet beyannamesi
 • Vergi kimlik numarası

Tüzel Kişiler İçin Vergi Mükellefiyeti

Tüzel kişiler, vergi mükellefi olmak için, aşağıdaki belgelerle birlikte vergi dairesine başvurmalıdır:

 • Ticaret sicil gazetesi
 • Vergi levhası
 • İmza sirküleri
 • Vergi kimlik numarası

Vergi Mükellefiyeti Tesisi

Vergi dairesine yapılan müracaat üzerine, vergi mükellefiyeti tesis edilir. Vergi mükellefiyeti, vergi dairesinin ilgili memuru tarafından, mükellefin durumuna göre gerekli incelemeler yapıldıktan sonra tesis edilir.

Vergi Mükellefiyeti Türleri

Vergi mükellefiyeti, mükellefin faaliyet gösterdiği sektöre ve vergiye tabi olduğu olaya göre değişiklik gösterebilir. Vergi mükellefiyeti türleri şunlardır:

 • Gelir Vergisi Mükellefiyeti: Gelir elde eden gerçek ve tüzel kişiler, gelir vergisi mükellefidir.
 • Kurumlar Vergisi Mükellefiyeti: Kurum kazancı elde eden tüzel kişiler, kurumlar vergisi mükellefidir.
 • KDV Mükellefiyeti: Mal veya hizmet tesliminde bulunan tüzel ve gerçek kişiler, KDV mükellefidir.
 • ÖTV Mükellefiyeti: Özel tüketim mallarının ithalatı, üretimi veya satışı ile iştigal eden tüzel ve gerçek kişiler, ÖTV mükellefidir.
 • İhracat KDV Muafiyeti Mükellefiyeti: İhracat yapan tüzel ve gerçek kişiler, ihracat KDV muafiyeti mükellefidir.

Vergi Mükellefiyetinin Sona Ermesi

Vergi mükellefiyetinin sona ermesi, mükellefin vergiye tabi bir olay meydana getirmemesi veya vergiden muaf hale gelmesi durumunda gerçekleşebilir. Vergi mükellefiyetinin sona ermesi, vergi dairesinin ilgili memuru tarafından, mükellefin durumuna göre gerekli incelemeler yapıldıktan sonra tesis edilir.

Vergi Mükellefiyeti ile İlgili Diğer Hususlar

 • Vergi mükellefleri, vergilerini zamanında ve eksiksiz olarak ödemekle yükümlüdür.
 • Vergi mükellefleri, vergi beyannamelerini ve bildirgelerini zamanında ve eksiksiz olarak doldurmak ve göndermekle yükümlüdür.
 • Vergi mükellefleri, vergi denetimine tabidir.

Sonuç

Vergi mükellefi olmak, vergi kanunlarına göre üzerine vergi borcu yüklenen ve bu borcu ödemek zorunda olan gerçek ve tüzel kişiler için bir zorunluluktur. Vergi mükellefi olmak için, öncelikle vergiye tabi bir olay meydana gelmesi ve vergi dairesine müracaat edilmesi gerekmektedir.


Yayımlandı

kategorisi