Windows 8 ve 7’de Dosya Şifreleme (Programsız)

Hem Windows 7 hem de Windows 8 yüklü bilgisayarda tamamen programsız olarak dosya ve klasörlere şifre koyabilirsiniz.

Anlatacağım bu yöntemle fotoğraf, video, müzik ve belgeleri şifrelemek mümkün.

Şifrelemek istediğiniz dosyaları bir klasöre atın ve bu klasörü açıp içine girin.

2016-08-16_03-32-14

Bu klasörde boş bir yere sağ tıklayın. Açılan menüden Yeni’ye tıklayın ve açılacak menüden Metin belgesi‘ne tıklayın.

Yeni oluşturduğunuz bu metin belgesini açın ve aşağıdaki kodun hepsini koyalayıp yapıştırın. Fakat bu kodlardaki ŞİFRE kelimesi yerine kendi şifrenizi yazın.

Code:
cls
@ECHO OFF
title Folder Kilitli
if EXIST “Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}” goto UNLOCK
if NOT EXIST Kilitli goto MDKilitli
:CONFIRM
echo Bu klasoru sifrelemek istiyor musunuz?(e/h)
set/p “cho=>”
if %cho%==e goto LOCK
if %cho%==E goto LOCK
if %cho%==h goto END
if %cho%==H goto END
echo Invalid choice.
goto CONFIRM
:LOCK
ren Kilitli “Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}”
attrib +h +s “Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}”
echo Folder locked
goto End
:UNLOCK
echo Sifreyi giriniz:
set/p “pass=>”
if NOT %pass%==ŞİFRE goto FAIL
attrib -h -s “Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}”
ren “Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}” Kilitli
echo Folder Unlocked successaaaay
goto End
:FAIL
echo Invalid password
goto end
:MDKilitli
md Kilitli
echo Locker created successaaaay
goto End
:End

Ardından pencerenin en üstündeki Dosya menüsüne tıklayıp açılan menüden Farklı Kaydet‘e tıklayın.

Açılan pencerede dosyanın ismine rastgele bir isim verin  ve sonuna .bat uzantısı ekleyin. Mesela ben sifreleme.bat yaptım. Ardından sağ alt köşedeki Kaydet butonuna tıklayın.

2016-08-16_03-41-00

Şimdi az önce oluşturulan .bat uzantılı dosyaya çift tıklayın. Böylece otomatik olarak Kilitli adında bir klasör oluşturulacak. Ardından bu dosyaya yeniden çift tıklayın ve alttaki gibi bir uyarı penceresi çıkacak.

2016-08-16_03-52-53

 

Bu pencerede Klasör kilitlensin mi? diye soracak. Klavyeden E tuşuna basın ve ardından Enter tuşuna basın.

Şifrelenmiş dosyayı görebilmek için dosyaya çift tıklayın ve açılan pencerede şifreyi yazıp Enter tuşuna basın.


Yayımlandı

kategorisi