Yargıtay Tebliğname Sorgulama

Yargıtay Tebliğname Sorgulama

Yargıtay, Türkiye’nin en yüksek yargı organıdır. Ceza ve hukuk davalarında verilen kararlara karşı yapılan temyiz başvurularını inceleyen Yargıtay, hukukun birliğini ve adaletin doğru şekilde uygulanmasını sağlamakla görevlidir.

Yargıtay’a yapılan temyiz başvurularında, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, dosyayı inceleyerek bir tebliğname hazırlar. Tebliğname, Yargıtay Dairesinin karar verirken dikkate alacağı hukuki görüşleri içeren bir belgedir.

Yargıtay tebliğnameleri, Yargıtay’ın resmi internet sitesinde yayınlanmaktadır. Ayrıca, e-Devlet Kapısı üzerinden de Yargıtay tebliğnameleri sorgulanabilmektedir.

Yargıtay Tebliğname Sorgulama Yöntemleri

Yargıtay tebliğnamelerini sorgulamak için iki yöntem bulunmaktadır:

 • Yargıtay’ın resmi internet sitesi üzerinden sorgulama
 • e-Devlet Kapısı üzerinden sorgulama

Yargıtay’ın Resmi İnternet Sitesi Üzerinden Sorgulama

Yargıtay’ın resmi internet sitesi üzerinden tebliğname sorgulama işlemi için aşağıdaki adımlar izlenir:

 1. Yargıtay’ın resmi internet sitesine (https://www.yargitay.gov.tr/) giriş yapılır.
 2. Ana sayfanın sağ üst köşesinde bulunan “Tebliğnameler” sekmesine tıklanır.
 3. Açılan sayfada, sorgulama yapmak istediğiniz tebliğnamenin yılını ve numarasını girin.
 4. “Sorgula” butonuna tıklayın.

Yargıtay’ın resmi internet sitesi üzerinden tebliğname sorgulama işleminde, tebliğnamenin yılını ve numarasını doğru girmeniz gerekmektedir. Aksi takdirde, sorgulama işlemi başarısız olacaktır.

e-Devlet Kapısı Üzerinden Sorgulama

e-Devlet Kapısı üzerinden tebliğname sorgulama işlemi için aşağıdaki adımlar izlenir:

 1. e-Devlet Kapısı’na giriş yapılır.
 2. “Yargıtay” hizmeti seçilir.
 3. “Tebliğname Sorgulama” hizmeti seçilir.
 4. Sorgulama yapmak istediğiniz tebliğnamenin yılını ve numarasını girin.
 5. “Sorgula” butonuna tıklayın.

e-Devlet Kapısı üzerinden tebliğname sorgulama işleminde, tebliğnamenin yılını ve numarasını doğru girmeniz gerekmektedir. Aksi takdirde, sorgulama işlemi başarısız olacaktır.

Yargıtay Tebliğnamelerinin İçeriği

Yargıtay tebliğnameleri, genellikle aşağıdaki bölümlerden oluşur:

 • Giriş: Tebliğnamenin konusu ve amacı belirtilir.
 • Açıklamalar: Tebliğname konusuyla ilgili hukuki açıklamalar yapılır.
 • Değerlendirme: Tebliğname konusuyla ilgili Yargıtay’ın hukuki görüşü belirtilir.
 • Sonuç: Tebliğname konusuyla ilgili Yargıtay’ın önerileri belirtilir.

Yargıtay tebliğnameleri, hukuki bir belge niteliğindedir. Bu nedenle, tebliğnamelerde yer alan hukuki görüşler, Yargıtay Daireleri tarafından karar verirken dikkate alınmaktadır.

Yargıtay Tebliğnamelerinin Önemi

Yargıtay tebliğnameleri, hukukun birliğini ve adaletin doğru şekilde uygulanmasını sağlamak açısından önemli bir rol oynamaktadır. Tebliğnameler, Yargıtay Daireleri tarafından karar verirken dikkate alındığı için, hukuki konulardaki belirsizlikleri gidermeye ve hukuki uygulamada birliği sağlamaya yardımcı olmaktadır.

Yargıtay tebliğnameleri, avukatlar, hâkimler, savcılar ve hukukçular tarafından yaygın olarak kullanılmaktadır. Tebliğnameler, hukuki konularda araştırma yapmak ve hukuki görüş oluşturmak için önemli bir kaynaktır.

Sonuç

Yargıtay tebliğnameleri, hukuki konularda araştırma yapmak ve hukuki görüş oluşturmak için önemli bir kaynaktır. Yargıtay tebliğnamelerini sorgulamak için iki yöntem bulunmaktadır: Yargıtay’ın resmi internet sitesi üzerinden sorgulama ve e-Devlet Kapısı üzerinden sorgulama.


Yayımlandı

kategorisi