Zabıt Katibi Maaşları 2024-2025 Güncel

Zabıt Katibi Maaşları 2023

Zabıt katibi, adliyelerde ve icra dairelerinde görev yapan, mahkeme salonlarında ve icra işlemlerinde tutanak tutmak, dava dosyalarını hazırlamak ve davaların seyrini takip etmekle sorumlu olan bir meslek grubudur. Zabıt katipleri, adaletin tesisinde önemli bir rol oynamakta ve yargı sürecinin sağlıklı bir şekilde işlemesine katkı sağlamaktadır.

Zabıt Katibi Maaşları Nasıl Hesaplanır?

Zabıt katibi maaşları, memur maaş katsayısı ve ek ödemeler göz önünde bulundurularak hesaplanır. Memur maaş katsayısı, her yılbaşında Resmi Gazete’de yayımlanan toplu sözleşme ile belirlenir. 2023 yılı için memur maaş katsayısı 0,33366 olarak belirlenmiştir.

Zabıt katibi maaşları, görev yapılan kurum ve kuruluş, kıdem, unvan ve çalışma süresi gibi faktörlere göre değişebilir. Genel olarak, kıdemli zabıt katipleri daha yüksek maaş almaktadır.

2023 Yılı Zabıt Katibi Maaşları

2023 yılı için zabıt katibi maaşları, aşağıdaki gibidir:

 • En düşük zabıt katibi maaşı: 14.570 TL (brüt)
 • Ortalama zabıt katibi maaşı: 18.210 TL (brüt)
 • En yüksek zabıt katibi maaşı: 32.740 TL (brüt)

Zabıt Katibi Maaşlarını Etkileyen Faktörler

Zabıt katibi maaşlarını etkileyen faktörler şunlardır:

 • Görev yapılan kurum ve kuruluş: Adalet Bakanlığı’na bağlı zabıt katipleri, diğer kamu kurumlarına bağlı zabıt katiplerine göre daha yüksek maaş almaktadır.
 • Kıdem: Kıdemli zabıt katipleri, daha düşük kıdemli zabıt katiplerine göre daha yüksek maaş almaktadır.
 • Unvan: Mübaşir, icra katibi gibi unvanlara sahip zabıt katipleri, zabıt katibi unvanına sahip zabıt katiplerine göre daha yüksek maaş almaktadır.
 • Çalışma süresi: Çalışma süresi uzun olan zabıt katipleri, daha kısa çalışma süresi olan zabıt katiplerine göre daha yüksek maaş almaktadır.

Zabıt Katibi Olmak İçin Gerekli Şartlar

Zabıt katibi olmak için aşağıdaki şartlar aranır:

 • Türk vatandaşı olmak
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak
 • Askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak
 • En az lise veya dengi okul mezunu olmak
 • Adli yargı sınavına girerek başarılı olmak

Zabıt Katibi Nasıl Olunur?

Zabıt katibi olmak için öncelikle adli yargı sınavına girilmelidir. Adli yargı sınavı, her yıl ÖSYM tarafından iki oturumda yapılmaktadır. Sınavın birinci oturumunda genel kültür ve genel yetenek testleri, ikinci oturumunda ise hukuk testleri uygulanmaktadır.

Adli yargı sınavında başarılı olan adaylar, mülakata çağrılmaktadır. Mülakatta başarılı olan adaylar, zabıt katibi olarak atanmaktadır.

Zabıt Katipliği Mesleğinin Avantajları

Zabıt katipliği mesleğinin bazı avantajları şunlardır:

 • Devlet memuru statüsünde çalışmak
 • Yasalara uygun olarak düzenli maaş almak
 • Sosyal güvencelerden yararlanmak
 • Emekli olduktan sonra emekli maaşı ve ikramiyesi almak

Zabıt Katipliği Mesleğinin Dezavantajları

Zabıt katipliği mesleğinin bazı dezavantajları şunlardır:

 • Dava dosyalarının yoğunluğu nedeniyle stresli bir çalışma ortamı
 • Yargı sürecinin yavaş ilerlemesi nedeniyle zaman baskısı
 • Mesleki gelişim fırsatlarının sınırlı olması

Sonuç

Zabıt katipliği, adaletin tesisinde önemli bir rol oynayan bir meslektir. Bu mesleğe ilgi duyan adayların, adli yargı sınavına hazırlıklı olmaları ve mesleğin avantaj ve dezavantajlarını iyi değerlendirmeleri gerekmektedir.


Yayımlandı

kategorisi