Zabıt Katibi Nasıl Olunur 2024-2025 Güncel

Zabıt Katibi Nasıl Olunur?

Zabıt katibi, adliyelerde ve diğer adli kurumlarda görev yapan, duruşma tutanaklarını yazan, mahkeme kararlarını kaleme alan ve diğer adli işlemleri yürüten memurdur. Zabıt katibi olmak için aranan şartlar, Adalet Bakanlığı tarafından her yıl yayımlanan Adalet Bakanlığı Memur Atama ve Sınav Yönetmeliğinde belirtilmiştir.

Zabıt Katibi Olmak için Aranan Şartlar

Zabıt katibi olmak için aranan şartlar şu şekildedir:

  • T.C. vatandaşı olmak
  • Kamu haklarından mahrum bulunmamak
  • Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak
  • 18 yaşını tamamlamış olmak
  • En az lise veya dengi okul mezunu olmak
  • Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya muaf olmak
  • Başvuru yapılacak yılın KPSS sınavından en az 70 ve üzeri puan almış olmak
  • Mesleğin gerektiği niteliklere sahip olmak

Zabıt Katibi Alımı

Zabıt katibi alımı, Adalet Bakanlığı tarafından her yıl düzenli olarak yapılmaktadır. Zabıt katibi olmak isteyen adaylar, Adalet Bakanlığı’nın internet sitesinde yayımlanan duyuruları takip ederek başvuruda bulunabilirler.

Zabıt katibi alımı için başvurular, Adalet Bakanlığı’nın internet sitesinde yer alan “Adli Yargı Hakim ve Savcı Adayları ile İcra Katipleri Sınavına Giriş Sınavı Başvuru Formu” doldurularak yapılır. Başvurular, elektronik ortamda online olarak yapılır.

Zabıt Katibi Sınavı

Zabıt katibi alımı için yapılan sınav, KPSS ve klavye uygulama sınavı olmak üzere iki aşamadan oluşur.

KPSS sınavı, adayların genel kültür ve genel yetenek alanlarındaki bilgi ve becerilerini ölçen bir sınavdır. KPSS sınavından en az 70 ve üzeri puan alan adaylar, klavye uygulama sınavına katılmaya hak kazanırlar.

Klavye uygulama sınavı, adayların dakikada en az 90 kelime yazma hızına sahip olup olmadıklarını ölçen bir sınavdır. Klavye uygulama sınavında başarılı olan adaylar, sözlü mülakata katılmaya hak kazanırlar.

Sözlü Mülakat

Sözlü mülakat, adayların mesleki niteliklerini ve genel kültürlerini ölçen bir sınavdır. Sözlü mülakatta adaylara, adli sistem, hukuk, Türkçe dil bilgisi ve genel kültür gibi konularda sorular sorulur.

Zabıt Katibi Olmanın Avantajları

Zabıt katibi olmak, birçok avantaja sahiptir. Zabıt katibi maaşları, diğer memur maaşlarına göre daha yüksektir. Ayrıca zabıt katipleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak çalışırlar. Bu nedenle, zabıt katipleri, düzenli maaş, sigorta, yıllık izin gibi haklara sahiptirler.

Zabıt Katibi Olmanın Dezavantajları

Zabıt katibi olmak, bazı dezavantajlara da sahiptir. Zabıt katipleri, genellikle yoğun çalışma koşullarında çalışırlar. Ayrıca, zabıt katipleri, duruşmalarda yaşanan gerginlik ve strese maruz kalabilirler.

Zabıt Katibi Olmak İçin Öneriler

Zabıt katibi olmak isteyen adaylara şu önerilerde bulunulabilir:

  • KPSS’ye iyi hazırlanın. KPSS, zabıt katibi olmak için gerekli olan temel şarttır. Bu nedenle, KPSS’ye iyi hazırlanmanız, klavye uygulama sınavına katılma şansınızı artıracaktır.
  • Klavye hızınızı geliştirin. Klavye uygulama sınavında başarılı olmak için, dakikada en az 90 kelime yazma hızına sahip olmanız gerekir. Bu nedenle, klavye hızınızı geliştirmek için düzenli olarak

Yayımlandı

kategorisi