Zabıta Memuru Maaşları 2024-2025 Güncel

Zabıta Memuru Maaşları 2023

Zabıta memurları, belediyelerin kolluk kuvveti olarak görev yapan kamu görevlileridir. Belediyenin görev ve sorumluluk alanına giren konularda kanunların, yönetmeliklerin ve emirlerin uygulanmasını sağlamak, kamu düzenini ve güvenliğini korumak, halkın huzur ve esenliğini sağlamak gibi görevleri yerine getirirler.

Zabıta memurlarının maaşları, kıdem, derece, öğrenim durumu, unvan ve belediyenin büyüklüğü gibi faktörlere göre değişiklik göstermektedir.

2023 Zabıta Memuru Maaşları

2023 yılı itibarıyla zabıta memurlarının maaşları şu şekildedir:

 • Yeni başlayan zabıta memuru maaşı: 10.920 TL
 • Ön lisans mezunu zabıta memuru maaşı: 11.960 TL
 • Lisans mezunu zabıta memuru maaşı: 13.000 TL
 • Kıdemli zabıta memuru maaşı: 14.000 TL
 • Zabıta müdürü maaşı: 15.000 TL

Zabıta Maaşlarını Etkileyen Faktörler

Zabıta maaşlarını etkileyen faktörler şunlardır:

 • Kıdem: Zabıta memurlarının kıdemi arttıkça maaşları da artar.
 • Derece: Zabıta memurlarının derecesi arttıkça maaşları da artar.
 • Öğrenim durumu: Lisans mezunu zabıta memurları, ön lisans mezunu zabıta memurlarından daha yüksek maaş alır.
 • Unvan: Zabıta müdürü, zabıta memuru gibi unvanlarda görev yapan zabıta memurları, diğer zabıta memurlarından daha yüksek maaş alır.
 • Belediyenin büyüklüğü: Büyükşehir belediyelerinde çalışan zabıta memurları, küçükşehir belediyelerinde çalışan zabıta memurlarından daha yüksek maaş alır.

Zabıta Maaşlarına Ek Ödemeler

Zabıta memurlarına, maaşlarına ek olarak şu ödemeler yapılır:

 • Ek mesai: Zabıta memurları, mesai saatleri dışında da görevlendirilebilirler. Bu durumda, mesai ücreti olarak ek ödeme alırlar.
 • Görev tazminatı: Zabıta memurları, tehlikeli ve zorlayıcı görevlerde görevlendirilebilirler. Bu durumda, görev tazminatı olarak ek ödeme alırlar.
 • Özel hizmet tazminatı: Zabıta memurları, özel hizmetlerde görevlendirilebilirler. Bu durumda, özel hizmet tazminatı olarak ek ödeme alırlar.

Zabıta Memuru Olmak İçin Gerekli Şartlar

Zabıta memuru olmak için aşağıdaki şartlar aranır:

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
 • En az lise mezunu olmak
 • Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış olmak veya askerlikle ilgisi bulunmamak
 • Sağlık açısından zabıta memuru olmaya engel bir durumu bulunmamak

Zabıta Memuru Nasıl Olunur?

Zabıta memuru olmak için öncelikle belediye tarafından açılan zabıta memurluğu sınavına girmek gerekir. Sınavda başarılı olan adaylar, belediye tarafından yapılan mülakata çağrılır. Mülakatta da başarılı olan adaylar, zabıta memuru olarak göreve başlarlar.

Zabıta Memurlarının Görevleri

Zabıta memurlarının görevleri şunlardır:

 • Belediyenin görev ve sorumluluk alanına giren konularda kanunların, yönetmeliklerin ve emirlerin uygulanmasını sağlamak
 • Kamu düzenini ve güvenliğini korumak
 • Halkın huzur ve esenliğini sağlamak
 • Ruhsat ve izin işlemlerini yürütmek
 • Çevre ve şehircilikle ilgili denetimleri yapmak
 • İtfaiye, polis ve jandarma gibi diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yapmak

Sonuç

Zabıta memurları, belediyelerin önemli bir kolluk gücüdür. Halkın huzur ve güvenliğini sağlamak için önemli görevler üstlenirler. Zabıta memurlarının maaşları, kıdem, derece, öğrenim durumu, unvan ve belediyenin büyüklüğü gibi faktörlere göre değişiklik göstermektedir.


Yayımlandı

kategorisi