Afad Personeli Nasıl Olunur 2024-2025 Güncel

AFAD Personeli Nasıl Olunur?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye’de afet ve acil durumlarda halkın can ve mal güvenliğini sağlamaktan sorumlu olan kurumdur. AFAD personeli, afet ve acil durumlarda arama-kurtarma, tahliye, barınma, sağlık, gıda ve diğer ihtiyaçlara yönelik çalışmalarda görev alır.

AFAD personeli olmak için öncelikle AFAD tarafından düzenlenen sınavlara katılmak gerekir. Bu sınavlar, genel kültür, genel yetenek, mesleki bilgi ve yabancı dil sınavlarından oluşur. Sınavları kazanan adaylar, AFAD’ın açtığı kadrolara göre sözleşmeli veya kadrolu olarak atanırlar.

AFAD Personeli Olma Şartları

AFAD personeli olmak için aşağıdaki şartları taşımak gerekir:

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak
 • Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak
 • Askerlik hizmetini yapmış veya askerlik çağına gelmemiş olmak
 • Sağlık açısından afet ve acil durum müdahale ekiplerinde görev yapmaya engel bir durumu bulunmamak
 • AFAD tarafından yapılan sınavlarda başarılı olmak

AFAD Personeli Olma Yolları

AFAD personeli olmak için iki yol vardır:

 • Sınavla: AFAD her yıl, ihtiyaç duyulan kadrolara göre sözleşmeli veya kadrolu personel alımı yapar. AFAD tarafından düzenlenen sınavlara, ilgili eğitim ve nitelikleri sağlayan herkes katılabilir.
 • Öğrenciyken: AFAD, üniversitelerin afet ve acil durum yönetimi bölümünde okuyan öğrencilere staj ve burs imkanı sunar. Staj ve burs programlarına katılan öğrenciler, AFAD personeli ile birlikte çalışır ve afet ve acil durum yönetimi alanında deneyim kazanırlar.

AFAD Personeli Olmak İçin Gerekli Eğitim

AFAD personeli olmak için, üniversitelerin afet ve acil durum yönetimi bölümünden mezun olmak gerekir. Afet ve acil durum yönetimi bölümü, afet ve acil durumlarda halkın can ve mal güvenliğini sağlamak için gerekli olan bilgi ve becerileri kazandıran bir bölümdür.

Afet ve acil durum yönetimi bölümünde verilen dersler arasında;

 • Afet ve acil durum yönetimi
 • Arama-kurtarma
 • Tahliye
 • Barınma
 • Sağlık
 • Gıda
 • Lojistik
 • İletişim
 • Psikoloji
 • Sosyal hizmetler gibi dersler yer alır.

AFAD Personeli Olmak İçin Gerekli Beceriler

AFAD personeli olmak için aşağıdaki beceriler gereklidir:

 • Fiziki ve zihinsel olarak sağlıklı olmak
 • Acil durumlara karşı hızlı ve doğru kararlar alabilme
 • İşbirliği ve ekip çalışmasına yatkınlık
 • Problem çözme ve stres altında çalışabilme
 • İletişim ve halkla ilişkiler becerileri

AFAD Personeli Olmanın Avantajları

AFAD personeli olmak, aşağıdaki avantajlara sahiptir:

 • Önemli bir görevi yerine getirmenin gururunu yaşamak
 • Topluma faydalı olmak
 • Dünyanın her yerinde afet ve acil durumlara müdahale etme fırsatı bulmak
 • İyi bir kariyer imkanı elde etmek

Sonuç

AFAD personeli olmak, zorlu ama aynı zamanda çok anlamlı bir meslektir. Afet ve acil durumlarda halkın can ve mal güvenliğini sağlamak için çalışmak isteyenler, AFAD tarafından düzenlenen sınavlara katılarak bu mesleğe adım atabilirler.


Yayımlandı

kategorisi