Hakim Ve Savcı Maaşları 2024-2025 Güncel

Hakim ve Savcı Maaşları 2023

Hakim ve savcılar, Türkiye Cumhuriyeti yargı sisteminin temelini oluşturan meslek gruplarıdır. Kanunlara ve hukuka uygun olarak adaleti sağlamaya yeminli olan bu meslek gruplarının maaşları, kamu görevlilerinin aldığı maaşlara göre oldukça yüksektir.

Hakim ve Savcı Maaşlarının Belirlenmesi

Hakim ve savcı maaşları, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre belirlenmektedir. Bu kanuna göre, hakim ve savcıların maaşları, derece, kademe, kıdem ve ek ödemeler gibi unsurlara göre hesaplanır.

Derece ve Kademe

Hakim ve savcılar, derece ve kademelerine göre farklı maaşlar alırlar. Derece, hakim ve savcıların meslekteki kıdemlerini ifade eder. Kademe ise, hakim ve savcıların görev yaptıkları mahkemenin veya savcılığın önemini ifade eder.

Kıdem

Hakim ve savcıların kıdemleri, göreve başladıkları tarihten itibaren artar. Kıdem arttıkça, hakim ve savcıların maaşları da artar.

Ek Ödemeler

Hakim ve savcılar, görev yaptıkları yere göre de farklı ek ödemeler alırlar. Örneğin, Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyük şehirlerde görev yapan hakim ve savcılar, daha yüksek ek ödemeler alırlar.

2023 Hakim ve Savcı Maaşları

2023 yılı itibarıyla, hakim ve savcıların maaşları şu şekildedir:

 • Stajyer Hakim ve Savcı Maaşı: 27.000 TL
 • 8. Derece Hakim ve Savcı Maaşı: 34.000 TL
 • 7. Derece Hakim ve Savcı Maaşı: 36.300 TL
 • 6. Derece Hakim ve Savcı Maaşı: 40.530 TL
 • 5. Derece Hakim ve Savcı Maaşı: 44.760 TL
 • 4. Derece Hakim ve Savcı Maaşı: 49.000 TL
 • 3. Derece Hakim ve Savcı Maaşı: 53.240 TL
 • 2. Derece Hakim ve Savcı Maaşı: 57.480 TL
 • 1. Derece Hakim ve Savcı Maaşı: 61.720 TL

Hakim ve Savcı Maaşlarına Etki Eden Faktörler

Hakim ve savcı maaşlarına etki eden faktörler şunlardır:

 • Derece ve kademe: Hakim ve savcıların derece ve kademeleri arttıkça, maaşları da artar.
 • Kıdem: Hakim ve savcıların kıdemleri arttıkça, maaşları da artar.
 • Ek ödemeler: Hakim ve savcılar, görev yaptıkları yere göre de farklı ek ödemeler alırlar.
 • Tazminatlar: Hakim ve savcılar, görev yaptıkları süre boyunca bazı tazminatlar alırlar.

Hakim ve Savcı Maaşlarının Artması

Hakim ve savcı maaşları, son yıllarda önemli ölçüde artmıştır. Bu artış, hakim ve savcıların mesleki prestijini ve motivasyonunu artırmıştır.

Hakim ve Savcı Maaşlarının Sonuçları

Hakim ve savcı maaşlarının artması, aşağıdaki sonuçlara yol açmıştır:

 • Hakim ve savcıların mesleki prestijlerinin artması
 • Hakim ve savcıların mesleki motivasyonlarının artması
 • Hakim ve savcıların yargıya olan güvenin artması

Sonuç

Hakim ve savcılar, Türkiye Cumhuriyeti yargı sisteminin temelini oluşturan meslek gruplarıdır. Bu meslek gruplarının maaşları, kamu görevlilerinin aldığı maaşlara göre oldukça yüksektir. Hakim ve savcı maaşlarının artması, hakim ve savcıların mesleki prestijini ve motivasyonunu artırmıştır. Bu durum da yargıya olan güveni artırmıştır.


Yayımlandı

kategorisi