Çörek otu ve HZ. Muhammed Hadisleri

Çörek otunun faydaları Hz. Muhammed'in şifa kaynağı

Çörek otu kuranda geçiyor mu? Çörek otunun Kurandaki yeri nedir? Hz. Muhammed’in çörek otu ile ilgili hadisleri hangileri?

Merhaba değerli ziyaretçiler, çörek otunun faydalarını araştıranlar genellikle dinimiz açısından çörek otunun yararlarını da merak ediyor. Mesela Kuranı Kerim’de çörek otu hakkındaki ayetleri veya Hz. Muhammed’in çörek otuyla ilgili sözlerini araştırıyorlar. Bu yazıda tüm bu bilgileri derleyip bir araya getirdik…

Hamur işlerinin vazgeçilmez süs malzemesi çörek otunun faydaları saymakla bitmiyor. Ölümden başka her derde deva olarak belirtilen çörek otunun yağının da şifa kaynağı olduğu belirtildi. İşte mucize ot olan çörek otunun faydaları…

Hazreti Muhammed çörek otu için “Çörek otunu kullanın, ölümden başka her şeye devadır.” buyurmuşlardır. Ayrıca çörek otu yağının iyileştirici ve güzelleştirici olması nedeniyle Kleopatra tarafından da kullanıldığı bilinmektedir. İbn-i Sina ünlü “Hastalıkların Kanunu” kitabında çörek otunun metabolizmayı uyardığını, uyuşukluğu ve halsizliği engellediğini savunmaktadır.

Çağımızda ise modern tıp, bu mükemmel bitkinin özelliklerini, uyarıcı özelliği nedeniyle hemoroit, ishal, nezle, öksürük ve tenya gibi hastalıkların tedavisinde kullanmaktadır.

Son zamanlarda yapılan bazı araştırmalarda ise çörek otunun balla karıştırılarak yardımcı tedavi olarak uygulandığında Aids hastalığının tedavisinde şaşırtıcı sonuçlar alınabileceği ortaya çıkmıştır.

Erkeklerde görünen iktidarsızlığa için ise her gün düzenli olarak 200 gr çörek otunu sabahları aç karnına tüketmeniz gerekmektedir.

Karaciğer kanserine etkisi yapılan araştırmalarda çörek otu karışımı ile uygulanan tedavinin karaciğeri zehirli maddelerin meydana getirdiği tahribatlardan koruduğu ve aynı zamanda karaciğer kanserinin şiddetini yavaşlattığı gözlenmiştir.

Bu araştırma sonucunda çörek otunun karaciğeri kanserojen etkilerden koruduğu ispatlanmıştır.

Kandaki şeker miktarını düşürücü etkisi vardır. İnsülin salgılamasını sağlayan pankreasta beta hücrelerini harekete geçirdiği gözlemlenmiştir.

Almanya’da yapılan bir araştırma çörek otunun alerjik rahatsızlıklarda kullanılabileceğini göstermiştir.
Hormonlarınızı dengeler. Depresyondan çıkmanıza yardımcı olur. Anksiyete rahatsızlığına iyi gelmektedir.

Uykusuzluk çekiyorsanız uykunuzun düzene girmesini sağlayacaktır. Stresli zamanlarda kullanıldığında sizi rahatlatacaktır. Zindelik verildiği ve yorgunluğu alması ile bilinmektedir.

Vücutdaki homosistein düzeyi, besinlerle alınan folik asit, B6 ve B12 vitaminlerinin dışında genetik faktörlere ve hormonların etkisine bağlı olarak düzenlenir. Homosistein seviyesi yüksek olan kişilere, folik asit, B6 ve B12 vitaminlerinin kullanımı öneriliyor.

Deneysel çalışmalar çörekotu tohumları ve uçucu yağın homosistein üzerindeki etkisinin folik asitten daha fazla olduğunu göstermiştir.

Kalp sağlığını koruyucu etkisi çörekotunun faydaları arasındadır. Çörekotu içinde bulunan timokinon ‘un kalp rahatsızlıklarına yol açan homosistein oranını düşürdüğü gözlenlenmiştir.

Çörek otunun kullanımı nefes borusu adalesini genişletme etkisinden dolayı nefes darlığında yararlıdır.

Çörek otunun içindeki iltihap önleyici madde eklem iltihabı için yararlıdır. Prostat ve meme kanserini yavaşlatıcı etkinliği bulunur.

Çörek otu ile ilgili hadisler hakkında bilgi verir misiniz?

Peygamber Efendimiz çörek otunu nasıl kullanmış ve nasıl kullanılmasını tavsiye etmiştir?

2. (3986)- Ebu Hüreyre (radıyallahu anh) anlatıyor: “Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki:

“Ölüm dışında hiçbir hastalık yoktur ki, çörek otunda onun için bir deva bulunmasın.” [Buhârî, Tıbb 7; Müslim, Selam 89, (2215); Tirmizî, Tıbb 5, (2042), 22, (2071)]

AÇIKLAMA:

Bu hadiste, dilimizde çörek otu dediğimiz siyah habbenin ölüm dışında bütün hastalıklara şifa vereceği beyan edilmektedir. Hadis muhtelif vecihlerde gelmiştir. İbnu Hacer, hadisin bir vechinde yer alan -çok hapşırma ile gelen nezleye nasıl kullanılacağı hususundaki- bir açıklamayı merfu rivayetten bulduğunu kaydeder:

“Çörek otu ayıklanır incecik dövülür, zeytin yağıyla karıştırılıp burna üçer damla damlatılır.” Bir diğer rivayetin açıklaması hangi hastalık için olduğu tasrih edilmeden yapılmaktadır. Şöyle denir:

“Dendi ki: “Siyah habbe nedir?” Şu cevabı verdi: “Şûnîz’dir” Tekrar sordu: “Onu nasıl kullanacağım?” dedi ki: “Yirmi bir adet çörek otu tanesi alırsın, bir beze bağlarsın. Sonra bir suya koyup bir gece bekletirsin. Sabah olunca burnun sağ deliğine bir damla, sol deliğine iki damla damlatırsın. Ertesi günü sağ burun deliğine iki damla, sol deliğe bir damla. Üçüncü gün sağ deliğe bir, sol deliğe iki damla damlatırsın.”İbnu Hacer açıklamasına devam eder:

“Bu beyandan varılan sonuç şudur: “Çörek otunun her derde deva olmasının ma’nâsı, her hastalık için tek başına aynı şekilde kullanılması demek değildir. Aksine, bazan olur tek başına kullanılır, bazan olur mürekkep olarak kullanılır, bazan dövülüp inceltilmiş, bazan da dövülmemiş olarak kullanılır. Zaman olur yenilerek, içilerek, damlatılarak ve sarılarak vs. çeşitli şekillerde kullanılır.”

Hadiste geçen “her hastalığa” tabirini bazı âlimler pek mutlak bularak “onunla tedavi kabul eden…” diye kayıtlamak istemişler ve: “Çünkü o, soğuk hastalıklara iyi gelir, hararetli hastalıklara değil…” demişlerdir.

Hadis şârihleri burada teferruatına girmeyeceğimiz bir kısım açıklamalar yaparak, hadisin bütün hastalıklara şâmil olan âmm hükmünü “bir kısım hastalıklara” diye tahsis etmeyi uygun görürler. Hatta Ebu Bekr İbnu’l-Arabî bile bu görüşe katılır ve der ki:

“Tabibler nezdinde bal, bütün hastalıklara şifa olma yönüyle çörek otundan çok ileride yer alır; buna rağmen öyle hastalıklar var ki, onlara yakalananlar bal yiyecek olsalar ondan zarara uğrarlar. Bal hakkındaki “Onda insanlara şifa vardır.” (Nahl, 16/69) âyetinden murad, ekseri ve galib durum olursa, çörek otu hakkında gelen mutlak ifadeyi de “ekseri durum” diye tevil etmemiz evla olur.”

Hadisin âmm olan hükmünü bu şekilde tahsis taraftarı olmayanlardan İbnu Ebî Cemre de şunu söyler:

“Âlimler bu hadis hakkında ileri geri konuşup, âmm hükmünü tahsis ettiler ve hadisi tıbb ve tecrübe ehlinin sözleriyle izaha yeltendiler. Bunu yapanların hatası açıktır. Zira biz, tabiblerin sözlerini tasdik edecek olursak, ilimlerinin temelini zann-ı galibe dayanan tecrübe teşkil eden kimseleri esas almış oluruz. Şurası muhakkak ki, hevadan konuşmayan Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm)’ı tasdik etmek, onların kelamını kabulden evlâdır.”

İbnu Hacer, bu farklı görüşleri kaydettikten sonra münakaşayı şöyle bağlar:

“Çörek otunu tek başına, tek tarzda değil, farklı terkibler ve çeşitli şekillerde almanın kastedilmiş olacağını göstererek, ma’nâsının âmm olmasının esas olduğunu belirttik. Hadisin ma’nâsına böyle yaklaşmanın herhangi bir mahzuru yoktur, hadisin zahirinden çıkma da mevzubahis değildir.”

Esasen Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm), hiçbir ilacın hiçbir hastalığa kesin deva vereceğini vaadetmiyor, daha önce de geçtiği üzere “Allah’ın izni”yle kayıtlıyor. Sadedinde olduğumuz çörek otunun dahi, -İbnu Hacer’in de belirttiği gibi dozajını, terkibini alınış tarzını tesbit edebildiğimiz takdirde- bu çeşit ifadelerde tekid maksadı da bulunmakla beraber “Bütün hastalıklar için”demede bir mahzur olmamalıdır. Madem hadis âmmdır, öyleyse ülemânın belirttiği kayıtlar çerçevesinde bütün hastalıklar için çörek otunun az veya çok tedavi edici bir tesirinin varlığını kabul etmemiz daha uygundur. Zira O (aleyhissalâtu vesselâm), her ne söylemişse haktır, gerçektir, mübalağa ve mücâzefeden berîdir.

(Prof. Dr. İbrahim Canan, Kütüb-ü Sitte Tercüme ve Şerhi)

Peygamber Efendimiz (s.a.v)’in sağlık tavsiyesi Çörek Otu

Çörek otu ile ilgili hadis-i şerifler;

Âlemlerin Efendisi (s.a.v);

Şu çörek otunu kullanmaya devam edin, çünkü onda ölümden başka her hastalığa şifa vardır“(Sünen-i İbn-i Mace, C.9. H.no:3447)

Muhakkak ki kara habbede samdan başka her derde bir şifa vardır. Sam, ölümdür. Kara habbe ise kendisine şuniz denilen çörek otudur” (Sahih-i Müslim, C.7. H.no:88)
Hadis-i şerifleriyle çörek otunun önemine 14 asır önce dikkat çekmiş ve günümüz bilimine ışık tutmuştur.  Peygamber Efendimiz (s.a.v), çörek otunu bizzat kendisi kullanmış ve Ashab-ı Kiram’ına da değişik vesilelerle tavsiye etmişlerdir. Hz. Enes (r.a.), “Allah’ın Elçisi (s.a.v), hastalandığı zaman, bir avuç çörek otu alıp, onu su ve bal ile karıştırıp içerdi” (Büyük Hadis Külliyatı- Rudani, C.4. H.no: 7523) şeklinde rivayet etmiştir. Yine başka bir Hadis-i Şeriflerinde Resulullah Efendimiz (s.a.v); Hz. Ali (r.a.) ye “Yâ Alî! Yemeklere çörek otu koy. O, ölüm hâriç her derde devâdır” (Menâkıb-ı Çihâr Yâr-i Güzîn s.345) buyurmuştur.  Çörek otu, önemli bir şifa kaynağı,  fakat asıl şifanın; ihlasla, inanarak yapmakla mümkün olacağını da unutmamak gerekiyor.

Muhyiddin-i Arabi; Fütuhat-ı Mekkiyye’sinde der ki:

“Halkın ileri gelenlerinden birisi cüzzam hastalığına tutuldu. Allah’a sığınırız, bütün tabipler:
“-Bu adamda bu illet yerleşmiş, bunun devası ne olabilir ki! Devası yoktur bu hastalığın!..” dediler.
Bu hastayı, hadislere çok kuvvetli bir bağlılığı ve büyük bir itikadı olan Said es-Suud (rahimehullah) adındaki zat gördü ve ona şöyle dedi:

“-Ey Adem! Niçin kendini tedaviye çalışmıyorsun?” Adam dedi ki:

“-Tabipler, bana «bu hastalığın devası yoktur» dediler.”

Said es-Suud: “-Tabipler yalan söylemişler. Nebi (s.a.v.) hepsinden hazıktır/ehliyetlidir. O çörek otu hakkında «Ölümden başka her hastalığa şifadır.» buyurmuştur. Senin bu hastalığın da bu cümledendir. Sen, şimdi çörek otunu döverek bal ile karıştır. Başından ayaklarına kadar her tarafına sür. Bir saat kadar böylece bekle, sonra kendini yıka.” dedi.

Adam, kendisine söylendiği şekilde yaptı, derisini döktü, altından yeni bir deri çıktı, saçları da aynı şekilde yenilendi ve hastalıktan tamamen kurtuldu, eski haline döndü.

Bunu gören tabipler şaşırdılar. İnsanlar da, o zatın Peygamber hadislerine olan imanının kuvvetine şaşırdılar. Said es-Suud, çörek otunu her hastalık için kullanırdı, hatta göz ağrısına bile… Gözlerinin dermanı kesildiği vakit onunla sürmelerdi ve o saatte Allâh’ın izniyle iyileşirdi.” (M. Sami Ramazanoğlu, Musâhebe 4, s. 146)
Alemlere rahmet olarak gönderilmiş olan Peygamber Efendimiz (s.a.v), bütün insanlığı her konuda aydınlatmış ve yol göstermiştir. Çörek otunun insan sağlığı için olan önemini de günümüzdeki bilimsel imkan ve araştırmaların olmadığı bir dönemde belirtmesi ve insanlara tavsiye etmiş olması bunun sadece çok küçük bir örneğidir.

Çörek otunun bileşimi; Çörek otu, içerisinde % 35-40 oranında yağ, Acı madde, Uçucu yağ, Saponin, Tanen, Nigelon(bronşit nöbetlerine karşı) Thymocinon bulunana latincede Nigella sativa olarak bilinen, Akdeniz ülkelerinde, Suudi Arabistan, Afrika ve Asya nın bir bölümünde yetişen bir bitkidir. Çörek otu, içerisinde insan vücudu için gerekli olan protein, karbonhidrat, yağ asitleri, kalsiyum, potasyum, çinko, demir, magnezyum, selenyum, A, B ve C vitaminleri gibi birçok temel besin elamanlarını içermektedir. Ayrıca, bileşiminde ki, Thymoquinone ve Nigellone maddeleri şu ana kadar tespit edilmiş ve çörek otunun tedavi edici etkilerinden sorumlu olduğu belirlenen maddelerden bazılarıdır.

Çörek otunun faydaları;
01. Kanseri tedavi edici özelliği vardır.
02. Balgam ve bronşite iyi gelir.
03. Bağışıklık sistemini güçlendirir.
04. Bağırsak gazlarını söker.
05. Baş ağrısına faydalıdır.
06. Nezleye faydalıdır.
07. Anne sütünü artırır.
08. Astım için faydalıdır.
09. Diş ağrılarına iyi gelir.
10. Nefes darlığına ve öksürüğe faydalıdır.
11. Romatizma hastalıklarına iyi gelir.
12. İdrar artırıcı ve adet söktürücüdür.
13. Hazmı kolaylaştırır, mide şişkinliğini giderir, midenin suyunu alır.
14. Basurda faydalıdır.
15. Glakomda(gözlerde biriken su) faydalıdır.
16. Sinüzitte faydalıdır.
17.Vucuda kuvvet ve zindelik verir.
Çörek otu ile yapılan şifa terkipleri;
01. Yüze kan ve canlılık için, çörek otu her sabah kuru üzümle yenilirse şifa verir.
02. Basur için, çörek otu yakılarak elde edilen külü acı kavun suyu ile merhem haline getirilir. Basura sürülür.
03. Böbrek ve mesanedeki kumlar için, çörek otu ile bal şerbet yapılarak içilirse fayda sağlar.
04. Diş ağrısı için, çörek otu sirke ile kaynatılarak gargara yapılırsa fayda sağlar.
05. Balgam ve bronşit için, çörek otu balla karıştırılıp yenirse soğuktan meydana gelen öksürük, balgam, nefes darlığına fayda sağlar.
06. Baş ağrısı için, çörek otu tütsüsü buruna çekilirse nezleye ve başağrısına iyi gelir.
07. Nazara karşı, çörek otunu üzerinde taşımak çok fayda sağlar.
08. Bağırsak kurtları için, çörek otu sirke ile kaynatılıp aç karna içilirse bağırsaklardaki ve karındaki kurt, parazit ve solucanları öldürür.
09. Astım için, çörek otu balla macun yapılım yenmeye devam edilir. Çörek otu kaynatılıp buharı ile her gün
10-20 dakika derin nefes alınıp verilir.
10. Şişlik ve gaz gidermek için, çörek otu ekmeklere, keklere katılıp yenilirse fayda sağlar.
11. Saç dökülmesini önleyici, çörek otu, defne tohumu, kekik, ısırgan tohumu beraberce kaynatılır bu su ile
başa masaj yapılır, baş yıkanır.
12. Sivilce, siğil, uyuz yaralarına, müzmin şişliklere ve sert şişlik için, çörek otu toz haline getirilir
sirke ile merhem yapılıp hastalıklı cilde sürüldüğünde fayda sağlar.
13. Kulak ağrısı ve ağır işitmelerde, çörek otu toz haline getirilir sakız ağacı tohumunun yağı ile
karıştırılıp kulağa 3 damla damlatılırsa fayda sağlar.
14. Şeker hastalığında, 1 kaşık süzme yoğurt üzerine toz halinde 1 çay kaşığı çörek otu, 1 çay kaşığı
kekik konur yemeklerden sonrayenirse fayda sağlar.
15. Siroz için, çörek otu hafifçe kavrulur toz haline getirilir. 1 çay kaşığı çörek otu, yarım tatlı
kaşığı balla ağza alınır yavaş yavaş emilerek yenilir.
16. Alerjik bronşit için, çörek otu toz haline getirilir. Keten tohumu kavrulur toz haline getirilir 15 gr balla karıştırılır, içerisine 1 çay kaşığı karabiber konur, 1 limon sıkılır, sabah akşam 1 çay kaşığı yenilir.
Çörek otunun yan tesirleri;
Çörek otunun bilinen bir yan tesiri yoktur. Çok miktarda almamak gerekir. Balla birlikte alınması iyidir.
Not: Yazının başında da belirttiğim gibi, bu sayfayı oluşturmak için internetteki çeşitli websitelerinde yer alan bilgileri inceleyip aralarından en faydalı ve en doğru olduğuna inandığımız bilgileri bir araya getirerek oluşturduk. Eğer hatalı bir bilgi yada eksik bilgi olduğunu düşünüyorsanız yada sormak istediğiniz sorular var ise aşağıdaki yorum kısmından bize yazabilirsiniz. En kısa sürede cevap vermeye ve yardımcı olmaya çalışacağız. Sağlıklı ve mutlu günler diler ve sitemize tekrar bekleriz. Hoşçakalın…

Yayımlandı

kategorisi