Kooperatif Başkanı Olma Şartları 2024-2025 Güncel

Kooperatif Başkanı Olma Şartları

Kooperatifler, ortaklarının ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulan ortaklık türüdür. Kooperatifin en üst karar organı olan genel kurul, kooperatifin yönetim kurulunu seçer. Yönetim kurulu, kooperatifin idari ve mali işlerini yürütmekle görevlidir. Yönetim kurulunun en önemli üyesi olan başkan, kooperatifin temsili ve icrai görevlerini yerine getirir.

Kooperatif başkanı olma şartları, 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu ile belirlenmiştir. Bu şartlar şunlardır:

 • Türk vatandaşı olmak
 • Medeni haklarını kullanmaya ehil olmak
 • Kooperatifin anasözleşmesinde öngörülen mesleki veya teknik niteliklere sahip olmak
 • Kooperatifin ortaklarından olmak
 • Yönetim kuruluna seçilme şartlarını taşımak

Yönetim kuruluna seçilme şartları ise şunlardır:

 • 25 yaşını doldurmuş olmak
 • En az ilkokul mezunu olmak
 • En az bir yıldır kooperatifin ortağı olmak
 • Yönetim kuruluna seçilme yönünde engel bir suçtan hüküm giymemiş olmak

Kooperatif başkanı olmanın ayrıcalıkları

Kooperatif başkanı, kooperatifin temsili ve icrai görevlerini yerine getirir. Bu nedenle, kooperatif başkanı, kooperatifin ortaklarının ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamak için önemli bir rol oynar. Kooperatif başkanının ayrıcalıkları şunlardır:

 • Kooperatifi temsil etme
 • Kooperatifin idari ve mali işlerini yürütme
 • Kooperatifin ortaklarına hizmet sunma
 • Kooperatifin gelişmesi için çalışmalar yapma

Kooperatif başkanı olmanın sorumlulukları

Kooperatif başkanı, kooperatifin ortaklarının ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli özeni göstermek zorundadır. Kooperatif başkanının sorumlulukları şunlardır:

 • Kooperatifin ana sözleşmesine ve kanunlara uymak
 • Kooperatifin ortaklarının haklarını korumak
 • Kooperatifin idari ve mali işlerini verimli bir şekilde yürütmek
 • Kooperatifin gelişmesi için çalışmalar yapmak

Kooperatif başkanı olmanın yolları

Kooperatif başkanı olmak için, öncelikle kooperatifin ortağı olmak gerekir. Kooperatif ortağı olduktan sonra, yönetim kuruluna seçilmek için gerekli şartları taşımak gerekir. Yönetim kuruluna seçildikten sonra, başkanlık için aday olmak gerekir. Kooperatif başkanı seçiminde, genel kurul üyeleri oy kullanabilir.

Kooperatif başkanı olmanın püf noktaları

Kooperatif başkanı olmak için, kooperatiflerin işleyişi ve yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak gerekir. Ayrıca, kooperatif ortaklarının ihtiyaçlarını iyi anlamak ve bu ihtiyaçları karşılamak için çalışmalar yapmak gerekir. Kooperatif başkanı olmak için, aşağıdaki püf noktalarına dikkat etmek faydalı olabilir:

 • Kooperatiflerin işleyişi ve yönetimi konusunda bilgi sahibi olun
 • Kooperatif ortaklarının ihtiyaçlarını anlayın
 • Kooperatifin gelişmesi için çalışmalar yapın
 • Kooperatif ortaklarıyla iyi ilişkiler kurun
 • Kooperatifin idari ve mali işlerini verimli bir şekilde yürütün

Sonuç olarak, kooperatif başkanı olmak, hem sorumluluk hem de ayrıcalık içeren bir görevdir. Kooperatif başkanı olmak isteyen kişilerin, yukarıda belirtilen şartları taşıması ve gerekli bilgi ve beceriye sahip olması gerekir.

Ek bilgiler

 • Kooperatif başkanının görev süresi, kooperatif ana sözleşmesinde belirlenir. Genellikle, görev süresi 2 veya 3 yıldır.
 • Kooperatif başkanı, yönetim kurulunun kararı ile görevden alınabilir.
 • Kooperatif başkanı, genel kurula karşı sorumludur.

Kooperatif başkanlığı, Türkiye’de önemli bir meslektir. Kooperatifler, toplumun ekonomik ve sosyal kalkınmasında önemli bir rol oynamaktadır. Kooperatif başkanı olmak, topluma hizmet etmek ve ülke ekonomisine katkıda bulunmak için iyi bir fırsattır.


Yayımlandı

kategorisi