Muhtar Olma Şartları 2023 2024-2025 Güncel

2023’te Muhtar Olmak İçin Gerekli Şartlar

Muhtar, bir mahalle veya köyün en üst idari temsilcisidir. Muhtarlar, mahalle veya köy halkının ihtiyaçlarını karşılamak ve sorunlarını çözmek için görev yaparlar. Muhtar olmak için gerekli şartlar, 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Kurulları Seçimi Hakkında Kanun’da düzenlenmiştir.

2023 yılında muhtar olmak için gerekli şartlar şunlardır:

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
 • 25 yaşını doldurmuş olmak
 • Seçime gireceği mahalle veya köyde en az 6 aydır ikamet ediyor olmak
 • Yüz kızartıcı bir suça karışmamış olmak ve adli sicil kaydının temiz olması
 • Girdiği seçim bölgesinde en çok oyu alan aday olması.

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Olmak

Muhtar olmak için ilk şart, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaktır. Bu şart, Türk vatandaşlığına kayıtlı olmak ve Türk vatandaşlığını kaybetmemiş olmak anlamına gelir.

25 Yaşını Doldurmuş Olmak

Muhtar olmak için ikinci şart, 25 yaşını doldurmuş olmaktır. Bu şart, 25 yaşına giren her Türk vatandaşının muhtar adayı olabileceği anlamına gelir.

Seçime Gireceği Mahalle veya Köyde En Az 6 Aydır İkamet Etmek

Muhtar olmak için üçüncü şart, seçime gireceği mahalle veya köyde en az 6 aydır ikamet ediyor olmaktır. Bu şart, muhtar adaylarının mahalle veya köy halkını yakından tanıyabilmeleri ve onların ihtiyaçlarını ve sorunlarını daha iyi anlayabilmeleri için konulmuştur.

Yüz Kızartıcı Bir Suça Karışmamış Olmak ve Adli Sicil Kaydının Temiz Olması

Muhtar olmak için dördüncü şart, yüz kızartıcı bir suça karışmamış olmak ve adli sicil kaydının temiz olmasıdır. Bu şart, muhtarların güvenilir ve dürüst kişiler olması için konulmuştur.

Girdiği Seçim Bölgesinde En Çok Oy Alan Aday Olmak

Muhtar olmak için beşinci ve son şart, girdiği seçim bölgesinde en çok oyu alan aday olmaktır. Bu şart, muhtarların mahalle veya köy halkının güvenini kazanmış kişiler olması için konulmuştur.

Muhtar Olabilmek İçin Aranan Diğer Nitelikler

Muhtar olmak için yukarıda belirtilen şartların yanı sıra, bazı aranan nitelikler de vardır. Bu nitelikler şunlardır:

 • Liderlik ve iletişim becerisi
 • Sorun çözme ve karar verme becerisi
 • Halkla ilişkiler becerisi
 • İşbirliği ve ekip çalışması becerisi
 • Toplumsal konulara duyarlı olmak

Muhtar Olmak İçin Başvuru Nasıl Yapılır?

Muhtar olmak için, ilgili muhtarlık seçim kuruluna başvuru yapılır. Başvuruda, aşağıdaki belgeler aranır:

 • Muhtarlık adaylığı başvuru formu
 • Nüfus cüzdanı sureti
 • İkametgah belgesi
 • Adli sicil belgesi
 • Güvenlik soruşturması formu

Muhtarların Görev ve Yetkileri

Muhtarlar, mahalle veya köy halkının ihtiyaçlarını karşılamak ve sorunlarını çözmek için görev yaparlar. Muhtarların görev ve yetkileri şunlardır:

 • Mahalle veya köy halkının ihtiyaçlarını tespit etmek ve bu ihtiyaçların giderilmesi için ilgili kurumlara başvurmak
 • Mahalle veya köy halkının sorunlarını çözmek için gerekli girişimlerde bulunmak
 • Mahalle veya köy halkının huzur ve güvenliğini sağlamak
 • Mahalle veya köy halkının kültürel ve sosyal gelişimine katkıda bulunmak
 • Mahalle veya köy halkını temsil etmek

Muhtarların Seçim Süreci

Muhtarlar, her 5 yılda bir yapılan mahalli idareler seçimlerinde seçilirler. Seçimler, tek dereceli olarak, serbest, eşit, gizli, tek oy, açık sayım ve döküm esaslarına göre yapılır.

Sonuç

Muhtar, bir mahalle veya köyün en üst idari temsilcisidir. Muhtarlar, mahalle veya köy halkının ihtiyaçlarını karşılamak ve sorunlarını çözmek için önemli bir görev üstlenirler. Muhtar olmak için gerekli şartlar, 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Kurulları Seçimi Hakkında Kanun’da düzenlenmiştir. Muhtar


Yayımlandı

kategorisi